ทอม ทอมสัน

04 มิ.ย.

ทอม ทอมสัน

ปัจจุบันกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการความสะดวกรวดเร็วตามไปด้วย ทางบริษัทแปซิฟิคครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) จึงเร่งส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน เพื่อตอบรับความต้องการและเข้าถึงทุกท่าน ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่ www.pacificcrosshealth.com ทั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพในนานาสาระสุขภาพ “Health Matters” ฉบับนี้อีกเช่นเคย

ทอม ทอมสัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)