อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ทั่วโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย

21 พ.ย.

อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ทั่วโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย

ชาวต่างชาติหลายท่านเลือกที่จะเข้ามาท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน หรือย้ายถิ่นฐานมาพำนักในประเทศไทยอย่างถาวร เนื่องจากมีบริการด้านสุขภาพคุณภาพสูงเท่าที่ประเทศหนึ่งๆสามารถนำเสนอได้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการดูแลผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ การรักษาพยาบาลมีคุณภาพ ทำให้สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกรายในโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ดี

เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีช่องทางการรับชำระเงินอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเงินสด บัตรเครดิตหรือประกันสุขภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงของโรงพยาบาล ในขณะที่อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพทั่วโลกกำลังประสบปัญหาต้นทุนที่สูงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอัตราเงินเฟ้อด้านการแพทย์เป็นเวลาหลายปีและกำลังถีบตัวใกล้เคียงกับตัวเลขสองหลักขึ้นทุกขณะ เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 9.2% ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้ค่อนข้างสูงและ เพิ่มขึ้นในอัตรารวดเร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลาย ๆ หลายประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และมีแนวโน้มว่าจะสูงเกินกว่าที่คนชนชั้นกลางทั่วไปจะสามารถรับมือได้ การมีประกันสุขภาพที่ดีจะช่วยคุ้มครองท่านจากภาระค่าใช้จ่ายสูงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ รวมทั้งลดความเครียดทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้

แวดวงธุรกิจการดูแลสุขภาพของไทยได้มีการขยายและเติบโตมากขึ้น ถึงแม้ว่าต้นทุนการรักษาจะต่ำกว่าในหลายประเทศ (ไม่ใช่ทั้งหมด) แต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังค่อนข้างสูงเกินไปสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉลี่ย นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักไว้ว่าปรากฏการณ์เงินเฟ้อทางการแพทย์ทั่วโลกจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาทั่วโลกจะเพิ่มมากขึ้นอีกในหลายปีข้างหน้า

* หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้จากอินเทอร์เน็ต โดยดูในเว็บไซต์โรงพยาบาลต่างๆ ตามกฎหมายแล้วโรงพยาบาลไทยทุกแห่งจะต้องเปิดเผยรายการค่าใช้จ่ายต่อสาธารณะ การผ่าตัดตาสำหรับต้อกระจก หรือการซ่อมแซมส่วนม่านตา หรือการเปลี่ยนข้อเข่า จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนอื่นๆ เช่น ตัดชิ้นส่วนหลอดเลือดหัวใจตีบ การผ่าตัดหัวใจ และการเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจจะสูงขนาดไหนท่านควร หาข้อมูลเรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนจะเป็นการดี