อัตราโรคหลอดเลือดสมองที่กำลังเพิ่มขึ้น

09 ก.ค.

อัตราโรคหลอดเลือดสมองที่กำลังเพิ่มขึ้น

อัตราโรคหลอดเลือดสมองที่กำลังเพิ่มขึ้น

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดเป็นอันดับสองของโลก แม้ว่าปัญหาที่ขัดแย้งกันมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจน้อยกว่ากระบวนการรักษาโรคอื่น ๆ จากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เมื่อประชากรโลกมีอายุมากขึ้น ภาระที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการสูบบุหรี่ และรูปแบบการบริโภคอาหารแบบตะวันตก กลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้หญิงอาจต้องได้รับความดูแลเนื่องจากอายุขัยที่ยาวนานขึ้น และการสูบบุหรี่ก็เพิ่มขึ้น เพื่อให้การรับมือกับปัญหาเป็นไปโดยราบรื่น จำเป็นต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคหลอดเลือดสมองโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในแต่ละปีประมาณ 50,000 คน จากข้อมูลของราชวิทยาลัยแพทย์ เรื่องสุขภาพเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของคนไทย ในประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 250,000 รายต่อปีโดยผู้ป่วยเสียชีวิต 50,000 ราย และประมาณ 30% ของผู้ป่วยเป็นอัมพาต

ในขณะที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาจถึงแก่ความตายได้ แต่ก็มีวิธีที่สามารถป้องกันได้หากผู้ป่วยตระหนักถึงอาการที่เกิดขึ้นและวิธีจัดการ

  • “ F” หมายถึงอาการกระตุกบริเวณใบหน้า
  • “ A” หมายถึงแขนอ่อนแรง
  • “ S” หมายถึงพูดอ้อแอ้ไม่เป็นคำหรือประโยค
  • “ T” หมายถึงสามารถระบุระยะเวลาของแต่ละอาการได้

มีข้อพิสูจน์ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากอาการของโรคหลอดเลือดสมองมีโอกาสน้อยที่จะประสบความพิการในระยะยาวหรือถาวร การวิเคาระห์อาการได้ไวอาจนำไปสู่การเยียวยาโรคทันเวลา และอาจช่วยชีวิตผู้ป่วยได้

มีการอนุมานว่ากลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ติดบุหรี่, ผู้ที่มีความดันสูง, ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง และวิถีการใช้ชีวิตประจำวันที่นั่งอยู่กับที่ ล้วนเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของโรคนี้ แนะนำให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินผักผลไม้ให้มาก ๆ งดเว้นจากการสูบบุหรี่ และจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์