วีซ่าเกษียณอายุ (O-A) ของประเทศไทย

31 ธ.ค.

วีซ่าเกษียณอายุ (O-A) ของประเทศไทย

เงื่อนไขการประกันสุขภาพสำหรับวีซ่าเกษียณอายุ (O-A) ของประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าเกษียณอายุ (O-A) จะต้องซื้อประกันสุขภาพที่เพียงพอ การมีประกันสุขภาพถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดวีซ่า เป็นที่คาดการณ์ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่คาดว่าจะมีผลกับผู้ที่ต่ออายุวีซ่าเกษียณอายุด้วย

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานสำหรับการขอวีซ่าเกษียณอายุในไทย
ข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่า O-A ในประเทศไทยนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาและเป็นหนึ่งในวีซ่าที่สามารถขอได้ง่ายที่สุดหากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ประการแรกท่านต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไปและมีเงิน 800,000 บาทในบัญชีธนาคารของไทยหรือมีรายได้ 65,000 บาทต่อเดือนหรือทั้งสองอย่าง จำนวนเงินจะต้องถูกเก็บไว้ในธนาคารไทยตามเวลาที่กำหนดก่อนและหลังจากส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ท่านจะต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีประกันสุขภาพคุ้มครอง

วงเงินความคุ้มครอง
กฎใหม่นั้นค่อนข้างจำเพาะชัดเจนในแง่ของวงเงินความคุ้มครองที่จำเป็น วงเงินขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการคุ้มครองผู้ป่วยนอกคือ 40,000 บาทและขั้นต่ำสำหรับการคุ้มครองผู้ป่วยใน 400,000 บาท ประกันสุขภาพที่ทำไว้จากประเทศภูมิลำเนาหรือประกันสุขภาพต่างชาติเป็นที่ยอมรับตราบใดที่ให้ความคุ้มครองในประเทศไทย ส่วนแผนประกันสุขภาพจากต่างประเทศจึงถือว่าใช้ได้เช่นกัน

ประกันสุขภาพเหล่านี้ควรมีความคุ้มครองพื้นฐานที่จำเป็นและมีการครอบคลุมมากขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพิ่มขึ้นในประเทศไทย เราขอแนะนำให้ท่านเลือกบริษัทประกันที่สามารถจ่ายค่าสินไหมให้ท่านแทนที่ท่านต้องสำรองจ่ายก่อนและเรียกร้อยในภายหลัง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความยุ่งยากทางการเงินกับท่านได้

เหตุผล
รัฐบาลไทยมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เพราะมีค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลมากกว่า 100 ล้านบาทซึ่งไม่ได้รับค่าการชำระจากผู้ป่วยต่างชาติ ส่วนใหญ่มาจาก 80,000 คนของผู้ถือวีซ่า O-A การเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อาจจะไม่ขจัดปัญหาเสียทีเดียว แต่ก็ถือว่าจะทำให้มีส่วนสำคัญในการลดค่ารักษาพยาบาลที่ค้างชำระในอนาคต

ใครจะได้รับผลกระทบ
กลุ่มผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายครั้งนี้คือผู้ที่ยื่นขอวีซ่า O-A ใหม่รวมถึงผู้ที่ต่ออายุวีซ่าเกษียณอายุหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าตนมีประกันสำหรับเวลาที่เหลือของการเข้าพำนักอาศัยในประเทศไทย หากไม่ให้ความร่วมมืออาจส่งผลให้การขอวีซ่าถูกปฏิเสธ

หากนโยบายเงื่อนไขใหม่นี้ผ่านการพิจารณาคาดว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับวีซ่าประเภทอื่นรวมถึงวีซ่านักท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน และวีซ่าระยะยาวรูปแบบอื่น ๆ

ท่านมีทางเลือกอะไรบ้าง?
บริษัทประกันในประเทศไทยหลายแห่งไม่มีประกันสุขภาพสำหรับบุคคลผู้มีอายุเกิน 60 ปีอย่างไรก็ตามที่ Pacific Cross เรามีนโยบายการประกันที่หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณของท่าน เรายินดีช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองตามที่ต้องการ