เราควรควบคุมน้ำหนักโดยการรับประทานมังสวิรัติหลายครั้งต่อสัปดาห์ ??

26 ส.ค.

เราควรควบคุมน้ำหนักโดยการรับประทานมังสวิรัติหลายครั้งต่อสัปดาห์ ??

เนื้อสัตว์นับเป็นอาหารสำคัญของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อาหารประเภทเนื้อช่วยเสริมสร้างโปรตีนที่จำเป็นในการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของร่างกาย อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการกิน ผู้คนจำนวนมากหันมารับประทานอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การใส่ใจต่อโลก สวัสดิภาพของสัตว์ ความเชื่อทางศาสนา หรือแม้แต่เพราะปัญหาสุขภาพ

เราสามารถปรับปรุงโภชนาการเพื่อสขุภาพโดยไม่จำเป็นต้องหยุดบริโภคเนื้อสัตว์โดยสิ้นเชิง ควรรับประทานผักผลไม้คละกันอย่างน้อย 5 ส่วนในทุกๆ วัน ผักและผลไม้มีกากใยสูง รวมถึงวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดซึ่งหาไม่ได้จากอาหารในหมวดหมู่เนื้อสัตว์ ดังนั้นหากคุณต้องการกินเนื้อสัตว์ต่อไปก็ทำได้ เพียงแต่อาจลองสลับเป็นมังสวิรัติในวันอังคารและวันพฤหัสบดีบ้าง เป็นต้น

อาหารมังสวิรัติมีประโยชน์อย่างไร?
ในหลายประเทศทางตะวันตก อัตราโรคอ้วนมักสูงกว่า 25% ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพขั้นร้ายแรง เชื่อกันว่าเป็นเพราะการบริโภคอาหารแปรรูปเกินขนาด อาหารเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ มีนํ้าตาลและเกลือสูง การรับประทานอาหารมังสวิรัติมากขึ้นจะช่วยให้น้ำหนัดลดลง ที่สำคัญกว่านั้นก็คือช่วยให้น้ำหนักตัวไม่กลับมาเพิ่มอีก

ประโยชน์ที่โดดเด่นอีกประการของการรับประทานอาหารมังสวิรัติสัปดาห์ละสองถึงสามวันคือช่วยให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น การวิจัยหลายแหล่งระบุว่าผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติในประเทศอินเดียมีสุขภาพหัวใจดีกว่าผู้ที่รับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นอาการหลัก จากการทดลองพบว่าผู่ที่บริโภคเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่มีความดันโลหิตสูงและระดับคอเลสเตอรอลสูงกว่ากลุ่มที่รับประทานเนื้อสัตว์น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อแดงเพิ่มคอเลสเตอรอล แม้ว่าคอเลสเตอรอลจะมีอยู่ในอาหารจากพืช แต่ก็มีแริมาณต่ำกว่ามาก

ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นผลมาจากการที่มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้น การตรวจสุขภาพเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ทำให้เรารับทราบข้อมูลสถิติค้นเจอโรคมะเร็งมากขึ้นตามลำดับ แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามไปว่าเนื้อสัตว์ก็มีบทบาทสำคัญต่อโรคนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทยชั้นนำหลายท่านเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่ปลอดเนื้อสัตว์มีส่วนสำคัญในการป้องกันมะเร็งบางชนิดได้อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวอาจต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ

อันตรายจากการรับประทานอาหารมังสวิรัติ
อาหารมังสวิรัติที่จัดเตรียมหุงต้มอย่างถูกวิธีนั้นดีต่อสุขภาพอย่างยิ่ง พบข้อโต้แย้งในทางลบน้อยมาก แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการรับประทานอาหารมังสวิรัติคือการที่ผู้บริโภคอาจขาดสารอาหารสำคัญบางอย่าง เช่น โปรตีนหากไม่ได้รับประทานอาหารที่เหมาะสม ถั่ว และธัญพืชล้วนมีโปรตีนสูง ฉะนั้นใครก็ตามที่รับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดควรแน่ใจว่ามีอาหารตระกูลถั่วรวม และเมล็ดพืชอยู่ด้วยในแต่ละวัน