ยาที่อาจจะช่วยชะลอการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากช้าลงได้ถึงสองปี

23 ม.ค.

ยาที่อาจจะช่วยชะลอการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากช้าลงได้ถึงสองปี

ผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนี้อาจจัดได้ว่าเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งกลุ่มที่รักษายากที่สุด ทุกๆปี มีผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ประมาณ 150,000 คนจากทั่วโลก ในระยะที่มีความรุนแรงในระดับที่ยากต่อการรับการรักษาเบื้องต้น ถึงแม้ว่าเชื้อจะยังไม่แพร่ระบาดไปจนถึงจุดที่สามารถมองเห็นชัดแต่ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะเข้าสู่ภาวะตึงเครียด เพราะมะเร็งสามารถแพร่ไปยังกระดูกและอวัยวะอื่น ๆอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง

นักวิจัยเพิ่งค้นพบผลจากการทดลองทางการแพทย์ว่ามีตัวยาสองชนิดช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้ สามารถยืดเวลาการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดนี้ได้อีกสองปีก่อนที่มะเร็งจะลุกลามทั่วร่างกาย ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยพอจะเวลามากพอในการรับมือเตรียมพร้อมรับความเจ็บปวดและอาการต่าง ๆ ของการแพร่กระจาย อันเป็นผลให้ต้องใช้เคมีบำบัดร่วมกับการรักษาอื่น ๆ

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองในผู้ชายทั่วโลก จากการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการผ่าตัดและการฉายรังสี ไม่ได้ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน ที่จะป้องกันไม่ให้ฮอร์โมนเพศชายยึดเกาะหรือแพร่เข้าในเซลล์มะเร็ง จากการศึกษาพบว่าสองในสามของชายที่ใช้สารยับยั้งตัวรับ แอนโดรเจน ในขณะส่วนที่เหลือใช้ยาหลอก คนไข้ทั้งหมดนั้นยังคงได้รับการบำบัดด้วยการยับยั้งแอนโดรเจน การศึกษานี้ถือเป็นความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนำไปสู่การปรับปรุงทางคลินิก และเป็นบ่งชี้เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ายาเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ แม้ว่านักวิจัยควรจะเฝ้าติดตามผลการรักษาผู้ป่วยให้นานขึ้นเพื่อให้ทราบโดยแน่ชัด ยาทั้งสองประเภทมีความปลอดภัยและมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนหนึ่งได้ตักเตือนเกี่ยวกับความตื่นตัวในการที่จะใช้ยาใหม่ ๆ เพื่อการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก