ประกันเดินทาง วีซ่าเฟรนด์ลี่

เมื่อคิดจะซื้อประกันการเดินทางเข้ามาในไทย
ประกันสุขภาพชาวต่างชาติที่ดีที่สุด
นึกถึง “แปซิฟิค ครอส” คู่คิดด้านสุขภาพ
ที่พร้อมดูแลคุณในทุกการเดินทาง

…เมื่อคิดจะซื้อประกันเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ประกันสุขภาพชาวต่างชาติที่ดีที่สุด นึกถึง แปซิฟิค ครอส (Pacific Cross) คู่คิดด้านสุขภาพที่พร้อมดูแลคุณในทุกการเดินทาง เราพร้อมช่วยให้คุณท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างสนุกสนาน อุ่นใจเรื่องสุขภาพ ด้วยแผนประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ “วีซ่าเฟรนด์ลี่ (Visa Friendly)” ประกันสุขภาพที่เริ่มให้ความคุ้มครองทันทีที่คุณเดินทางมาถึงประเทศไทย และผ่านด่านตรวจคนเข้ามืองขาเข้าของประเทศไทย ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 3,500,000 ต่อโรค ต่อปีกรมธรรม์ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (Assist America) ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง หากคุณกำลังมองหาประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพอย่างครอบคลุม ต้องการซื้อประกันเดินทางเข้ามาในไทยที่ออกแบบมาเพื่อชาวต่างชาติโดยเฉพาะ แผนประกันสุขภาพ Visa Friendly จากแปซิฟิค ครอส เป็นหนึ่งในแผนประกันสุขภาพชาวต่างชาติที่ตอบโจทย์ที่สุด

ทำไมเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

Visa Friendly เป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในระยะยาว โดยให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งการรักษาแบบทั่วไป รักษาแบบฉุกเฉิน การผ่าตัดต่าง ๆ การรักษาโรคทางจิตเวช รวมไปถึงให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงต่าง ๆ ด้วยวงเงินสูงสุด 3,500,000 ต่อโรค ต่อปีกรมธรรม์ นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองในกรณีที่ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ด้วย จากสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมการดูแลปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ของประกันสุขภาพชาวต่างชาตินี้ จึงทำให้ Visa Friendly เป็นแผนประกันเดินทางที่ดีที่สุดนั่นเอง

• แผนประกันสุขภาพรองรับขั้นต่ำ 100,000 เหรียญดอลล่าร์
• คุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
• สามารถต่ออายุได้ถึง 99 ปี
• เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
• รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ
• คุ้มครอง COVID-19

รายละเอียดแผนประกันเดินทาง VISA FRIENDLY PLANS

อัตราเบี้ยประกันเดินทาง VISA FRIENDLY

 • อัตราเบี้ยประกันข้างตันสำหรับเด็กที่ถือกรมธรรม์โดยต้องมีผู้ปกครองร่วมด้วย
 • กรณีเด็กอายุ 0-4 ปีถือกรมธรรม์แบบมีเงื่อนไขรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมร้อยละ 35
 • หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกัน หรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มตันนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
 • หากมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าวโดยหักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มตันนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
 • ความคุ้มครองประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Visa Friendly เริ่มต้นเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงประเทศไทยและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของประเทศไทย หรือวันเริ่มต้นตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นทีหลัง
 • ประกันเดินทาง Visa Friendly จะมีระยะเวลารอคอย 15 วันสำหรับโรค Covid-19, 30 วันนับตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงประเทศ และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของประเทศไทยสำหรับโรคทั่วไป และ 120 วันสำหรับโรคเนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, ทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่ว, เส้นเลือดขอด, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การเลือกเข้ารักษาในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ กลุ่มสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ หรือประเทศอื่น ๆ ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเงื่อนไขนี้
 • การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ ระยะเวลาของการเดินทางจะต้องติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน
 • บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และ/หรือ ค่าอวัยวะเทียมแบบถาวร กรณีที่ผู้เอาประกันถือกรมธรรม์ต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 • ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันสุขภาพชาวต่างชาติ Visa Friendly นี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและ อุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
 • สามารถต่ออายุต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันและความคุ้มครอง อาจถูกปรับตามประวัติสินไหม ความเสี่ยงด้านสุขภาพและอายุที่เพิ่มขึ้น

สอบถามรายละเอียดประกันเดินทาง Visa Friendly เพิ่มเติม