ติดต่อเรา

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

152 อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ห้อง 21-01 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-401-9189

02-401-9187

contactus@th.pacificcrosshealth.com

facebook.com/PacificCrossHealth

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

( เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง )

ชื่อ

นามสกุล

อีเมล์

เบอร์ติดต่อ

ข้อความ

Get Connected