ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

สวัสดิการของพนักงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีให้ทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการให้ความอุ่นใจกับพนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ พนักงานจะได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนและเหมาะสม จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้บริษัทต่างๆ วางแผนและบริหารจัดการแผนสวัสดิการของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมหรือองค์กรระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายพันคนที่มีสาขาอยู่ทั่วไป โดยเราสามารถนำเสนอแผนความคุ้มครองสุขภาพพนักงานสำหรับ

  • กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
  • กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
Corporate SME Series