ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

null
ต่ออายุได้ตลอดชีพ
null
คุ้มครองกรณีฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
null
รับประกันภัยตามประวัติสุขภาพ
null
รับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม
null
ใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 450 แห่ง
null
ไม่ต้องสำรองจ่าย
null
เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
null
คุ้มครอง COVID-19
null
รับพิจารณาแม้มีปัญหาสุขภาพ

ความคุ้มครองสำหรับ Premier Plan

ความคุ้มครอง (BENEFITS) Premier Premier Plus
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,200,000 3,000,000
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
5,000 ต่อวัน
(ไม่เกิน 45 วัน)
6,000 บาท
สูงสุดต่อวัน
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ 10,000 ต่อวัน
(ไม่เกิน 15 วัน)
12,000 บาท
สูงสุดต่อวัน
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด
และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
200,000 300,000
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน, ไม่เกิน 14 วัน 5,000 6,000
ค่าแพทย์ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 2,700 ต่อวัน
(ไม่เกิน 45 วัน)
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษา
เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
200,000 จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับ
ตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และรวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาค
ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
400,000 จ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) 200,000 จ่ายตามจริง

” เลือกแผนประกันที่เหมาะสำหรับคุณ “

แผนประกันสุขภาพแนะนำ

  • 24 Hours Worldwide Emergency Treatment Coverage
  • Guarantee Renewability
  • Your Choice of Discount Options
  • Substandard Risks Considered