แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Ultima

null
ต่ออายุได้ตลอดชีพ
null
คุ้มครองกรณีฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
null
รับประกันภัยตามประวัติสุขภาพ
null
รับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม
null
ใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 450 แห่ง
null
ไม่ต้องสำรองจ่าย
null
เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
null
คุ้มครอง COVID-19
null
รับพิจารณาแม้มีปัญหาสุขภาพ

ความคุ้มครองสำหรับ Ultima Plan

 

ความคุ้มครอง (BENEFITS) ULTIMA ULTIMA PLUS
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 20,000,000 50,000,000
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษา
เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
16,000 บาท
สูงสุดต่อวัน
18,000 บาท
สูงสุดต่อวัน
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวขภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน, ไม่เกิน 14 วัน 16,000 18,000
ค่าแพทย์ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับ
ตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และรวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาค ต่อการเข้าพักรักษา
เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

” เลือกแผนประกันที่เหมาะสำหรับคุณ “

แผนประกันสุขภาพอื่นๆ

  • 24 Hours Worldwide Emergency Treatment Coverage
  • Guarantee Renewability
  • Your Choice of Discount Options
  • Substandard Risks Considered