ภาพรวมบริษัท

ประวัติบริษัท

null

บริษัท แปซิฟิค ครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพในภูมิภาคเอเชียมายาวนานถึง 45 ปี
และยังเป็นเจ้าของบริษัทประกันสุขภาพที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน
(บลู ครอส ประกันภัย อินคอร์ปอเรชั่น ในประเทศฟิลิฟินส์; บลู ครอส ในประเทศไทยและฮ่องกง)

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแปซิฟิค ครอส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพและการเดินทางในอันดับต้นๆของเอเชีย ซึ่งในปีพ.ศ. 2523 ทางบริษัทฯได้รับอนุญาตเป็นครั้งแรก ถือเป็นการมีส่วนร่วมครั้งแรกของเราในตลาดประกันสุขภาพของไทย เราได้จัดตั้งบริษัท บลู ครอส ประเทศไทย และบริษัทนี้ก็ได้ถูกซื้อไปโดยบูพาในปีพ.ศ. 2539 จากนั้นในปีพ.ศ. 2544 บริษัทฯก็ได้กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งในนามบริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์ วิสเซส จำกัด โดยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน) มีหน้าที่บริหารงาน และนโยบายการประกันสุขภาพและการประกันภัยเดินทางหลังจากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 – 2557 บริษัทฯเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริหารงานและนโยบายการประกันสุขภาพภายใต้ชื่อโครงการ แอลเอ็มจี แปซิฟิค เฮ้ลท์แคร์

ในช่วงหลายปีพ.ศ. 2566 บริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นกิจการบริษัทประกันสุขภาพที่จดทะเบียนชื่อว่า “บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)” และปรับโครงสร้างเพิ่มทุนจดทะเบียน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่า “บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)” อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็วและมั่นคง ณ สิ้นสุดปีพ.ศ. 2561 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท

วิสัยทัศน์

“เป็นที่พึ่งให้กับลูกค้าในการให้แนวทางและคำแนะนำเกี่ยวกับประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันการเดินทางซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบาย และมีรายละเอียดกรมธรรม์ที่เข้าใจง่าย ให้อำนาจแก่ลูกค้าเป็นตัดสินใจ”

พันธกิจ

“ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกช่วงอายุ โดยให้ข้อมูลที่ครบครันประกอบการตัดสินใจในการซื้อประกันภัย และสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับตัวแทนและผู้ถือกรมธรรม์ในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย”