แผนประกันสุขภาพท่องเที่ยวต่างประเทศ (Special Tourist Visa Insurance)

เมื่อนึกถึงการประกันสุขภาพและ การเดินทาง นึกถึง แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ คู่คิดด้านสุขภาพที่มากด้วยประสบการณ์ของคุณ

ทำไมเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

• แผนประกันสุขภาพรองรับขั้นต่ำ 100,000 เหรียญดอลล่าร์
• รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ
• คุ้มครอง COVID-19

แผนความคุ้มครอง เอสทีวี 180 และ เอสทีวี 90

* หมายเหตุ

  • ความคุ้มครองประกันภัยเริ่มต้นเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงประเทศไทยและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของประเทศไทย หรือวันเริ่มต้นตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นทีหลัง
  • ระยะเวลารอคอย 15 วันสำหรับโรค Covid-19, 30 วันสำหรับโรคทั่วไป และ 120 วันสำหรับโรคเนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, ทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่ว, เส้นเลือดขอด, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • โปรดทราบว่าสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
  • ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายและส่งหลักฐานการเรียกร้องสินไหมมายังบริษัทสำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองตามแผนนี้
  • แผนกรมธรรม์นี้มีระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุดตามแต่ละแผน และไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้
  • กรมธรรม์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ภายใต้อาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
  • ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท