โครงการ ไทยแคร์ ดูแลคนไทยทั่วแผ่นดิน

โครงการไทยแคร์ ดูแลคนไทยทั่วแผ่นดิน
แผนประกันภัยอุบัติเหตุ พีเอ พลัส โครงการไทยแคร์ ดูแลคนไทยทั่วแผ่นดิน
เป็นระบบสวัสดิการที่มีเป้าหมายเพื่อร่วมดูแลชีวิตคนไทย สร้างความมั่นคงอุ่นใจ
ให้กับสมาชิกและครอบครัวโดยจะร่วมมือกับผู้นำองค์กร ทั้ง องค์กรภาคประชาชน องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กร
ภาครัฐเพื่อดูเเลสมาชิก ในองค์กรให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้น
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจที่จะนำเสนอแผน
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ที่สามารถดูแลทั้ง ในส่วนสมาชิกผู้เอาประกันเเละครอบครัว ได้อย่างครอบคลุมเพื่อให้
ผู้เอาประกันภัยได้อุ่นใจและได้ประโยชน์สูงสุดในการทำประกัน
ผ่านศูนย์ประสานงาน “Thaicare ดูแลคนไทยทั่วแผ่นดิน”

เสียชีวิต/พิการสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ
200,000 บาท
(ครอบครัว 100,000 บาท/1 สิทธิ์ต่อ 1 ปี)

สูญเสียอวัยวะ เสียมือหนึ่งข้าง
หรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง
120,000 บาท
(ครอบครัว 60,000 บาท/1 สิทธิ์ต่อ 1 ปี)

เสียชีวิตจากขับขี่รถจักรยานยนต์
ถูกทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม
100,000 บาท
(ครอบครัว 50,000 บาท/1 สิทธิ์ต่อ 1 ปี)

กองทุนพิเศษค่าจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทั้งสมาชิกและครอบครัว
10,000 บาท
(*ยกเว้นกรณีเสียชีวิตภายใน 180 วัน/1 สิทธิ์ต่อ 1 ปี)