รู้จักประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร และทำประกันเหมาจ่ายที่ไหนดี

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร

เรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของทุก ๆ คน การมีแผนประกันสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเหมาะสม การทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างรอบด้าน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย และลดความยุ่งยากในการเบิกเงินประกัน

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายคืออะไร

ปกติแล้วในแผนประกันสุขภาพจะแยกประเภทค่าใช้จ่ายเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ค่าห้องพัก ค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่าผ่าตัด และอื่น ๆ

การประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะมีการกำหนดวงเงินที่ครอบคลุมสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อปี โดยในการรักษาแต่ละครั้งสามารถยื่นเรื่องเบิกเงินแบบครั้งเดียวโดยไม่ต้องแยกประเภทค่าใช้จ่าย แล้วทางบริษัทประกันก็จะพิจารณาอนุมัติวงเงินเป็นเงินก้อนให้เรานำเงินไปจัดสรรค่าใช้จ่ายนการรักษาพยาบาลเอง  ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นสำหรับทางเลือกในการรักษา ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จำนวนเงินก้อนนี้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรักษาพยาบาลได้เกือบทั้งหมด แต่อาจจะยกเว้นค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าห้องพัก

ส่วนแผนประกันสุขภาพแบบทั่วไปจะแยกประเภทค่าใช้จ่ายแล้วกำหนดวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายสำหรับบิลนั้น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนที่เยอะและยุ่งยากในการเบิกจ่ายมากกว่าประกันสุขภาพเหมาจ่าย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดด้วยจึงอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่ผู้ป่วยต้องออกเอง

เราจะเลือกประกันแบบเหมาจ่ายได้อย่างไร

ก่อนตัดสินใจว่าคุณควรทำแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี มีปัจจัยเบื้องต้นบางอย่างที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ

 • ขอบเขตความคุ้มครอง: ประเมินขอบเขตความคุ้มครองของแผนเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับค่ารักษาพยาบาลที่คุณคาดไว้ โดยลองคำนวณค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากแผนความคุ้มครอง
 • เงื่อนไขการคุ้มครอง: บางกรมธรรม์อาจมีข้อยกเว้นในการเบิกเงินประกัน เช่น เงื่อนไขกำหนดให้คุณสามารถเบิกเงินได้หลังจากที่จ่ายเบี้ยประกัน 2 ปี ดังตรวจสอบข้อกำหนดที่มีอยู่ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ
 • ต้นทุนและความสามารถในการจ่าย: เนื่องจากการทำประกันแบบเหมาจ่ายนั้นมีเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นควรมีการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่แตกต่างกัน แล้วพิจารณาว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสมกับต้นทุนหรือไม่

ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญของการประกันเหมาจ่ายคือความคุ้มครองทางการเงินที่มีให้ การจ่ายเงินก้อนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีจำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับค่ารักษาพยาบาลของคุณ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินและให้ความอุ่นใจหากมีเหตุการณ์ให้ต้องหยิบเงินขึ้นมาจ่ายด้านสุขภาพที่ไม่คาดคิด

Pacific Cross Health เข้าใจถึงความต้องการที่หลากหลายของแต่ละบุคคล เราจึงเสนอตัวเลือกความคุ้มครองที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล รวมถึงประกันสุขภาพ opd เหมาจ่าย ให้ความคุ้มครองทางการเงินและความยืดหยุ่นแก่คุณเมื่อมีเหตุให้ต้องรับการรักษาพยาบาล

ทำประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี แล้วผู้สูงอายุทำประกันสุขภาพได้ไหม

แม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย เพียงแต่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่มีการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า[CP1] และต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ ดังนั้นการวางแผนทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และช่วยให้เข้าถึงวิธีรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

ทำประกันให้ผู้สูงอายุแบบไหนดี

การทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพอาจมีข้อแตกต่างจากการทำประกันสุขภาพโดยทั่วไปอยู่หลายจุด ดังนั้นก่อนการทำประกันผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ข้อจำกัด และเงื่อนไขการเอาประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุให้ดีเสียก่อน สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกประกันสำหรับผู้สูงอายุ มีดังนี้

 1. ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ตรวจสอบว่าแผนการประกันครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหากจำเป็นต้องมีการรักษาพยาบาล เช่น ค่าห้องและค่าอาหาร ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าชดเชยรายได้ต่อวัน เนื่องจากโอกาสของผู้สูงวัยที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวหรือเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูมีสูงกว่า จึงควรมองหากรมธรรม์ที่ไม่กำหนดเพดานค่าห้อง ด้วยวิธีนี้เราสามารถเลือกห้องที่ต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงิน

 1. โรคที่ให้ความคุ้มครอง

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคร้ายแรงบางอย่าง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อัมพาต ไตวาย โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคเหล่านี้สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของโรคประเภทอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรมองหากรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

 1. การเบิกเงินประกัน

ควรศึกษาเงื่อนไขและขั้นตอนการเบิกเงินของแผนประกันให้ดี แต่ละบริษัทอาจมีเงื่อนไขและขั้นตอนที่ต่างกันออกไป การเลือกทำประกันกับบริษัทที่มีขั้นตอนชัดเจนสำหรับการเบิกเงินจะช่วยลดความยุ่งยากได้

นอกจากนี้ให้พิจารณากรมธรรม์ประกันที่มีระยะเวลารอคอยในการเอาเงินประกันที่สั้นที่สุด เนื่องจากโอกาสในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนทำประกันที่มีอยู่แล้วนั้นสูงกว่ามาก

โรงพยาบาลในเครือข่าย

เมื่อต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ควรตรวจสอบโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ครอบคลุมสำหรับการประกันให้ดีเสียก่อน ยิ่งมีจำนวนโรงพยาบาลเครือข่ายมากก็ยิ่งดี นอกจากนี้ให้พิจารณาสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลดังกล่าวแล้วพิจารณาว่าโรงพยาบาลเหล่านั้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เดินทางสะดวกหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจ

ลูกหลานและคนใกล้ชิดไม่ต้องห่วงว่าผู้สูงอายุทำประกันสุขภาพได้ไหม เพราะการทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวนั้นทางบริษัท แปซิฟิค ครอส สามารถพิจารณาเพื่อการรับประกันภัยได้

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุเป็นการให้ความคุ้มครองทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและรับการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างความมั่นใจ การทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เต็มที่ สามารถเข้าถึงการรักษาโดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องค่าใช้จ่ายหากต้องมีการรักษา

แผนประกันสุขภาพ Health Top Up จาก Pacific Cross

ใคร ๆ ต่างก็รู้ดีว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแต่ขึ้นอยู่กับตนเองถึงความใส่ใจดูแลมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่แค่ร่างกาย จิตใจเพียงอย่างเดียว แต่การวางแผนรับมือผ่านประกันสุขภาพก็ถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตเบาใจเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ลงได้เยอะมาก “แผนประกันสุขภาพ Health Top Up” ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Pacific Cross จะช่วยคุณกำหนด Plan ได้อย่างมีอิสระร่วมกับสวัสดิการที่ตนเองมี สัมผัสได้ถึงความสุขของชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม

ทำความรู้จักกับประกันสุขภาพ Top Up แผนใหม่ล่าสุดที่ให้อิสระได้มากกว่า

แผนประกันสุขภาพ Top Up หรือ Health Top Up คือ รูปแบบของประกันสุขภาพที่พร้อมให้อิสระในการเลือกวางแผนด้วยตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มความคุ้มครองมากขึ้นกว่าเดิมด้วยราคาสบายกระเป๋า ด้วยเข้าใจดีว่าข้อจำกัดที่หลากหลายในการรักษาส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสูง ลำพังแค่ประกันที่คุณมีคงไม่เพียงพอและต้องจ่ายเพิ่มเองด้วยวงเงินสูง การมีประกันดี ๆ ตัวนี้จาก Pacific Cross เสมือนเป็นวงเงินสำรองที่เพิ่มการรักษาและการดูแลสุขภาพของทุกคนให้ครอบคลุมยิ่งกว่าเดิมร่วมกับสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องเงินทองอีกต่อไป

สิทธิประโยชน์ของประกันสุขภาพ Top Up จาก Pacific Cross

สำหรับสิทธิประโยชน์เบื้องต้นของผู้ทำประกันสุขภาพ Health Top Up จาก Pacific Cross สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้านใหญ่ซึ่งยืนยันถึงความพิเศษในการเข้ามาเป็นอีกวงเงินสำรองชั้นเยี่ยมในยามที่คุณต้องเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาล

 • ให้การคุ้มครองสูงสุดด้วยวงเงิน 1 ล้านบาท / ปี 
 • ความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) เป็นแบบสะสมทั้งปีกรมธรรม์ 
 • สามารถ Top Up ร่วมกับตัวแผนประกันสุขภาพเดิมที่คุณมีอยู่แล้วกับบริษัทอื่นได้อย่างไร้กังวล 
 • จ่ายเบี้ยคุ้มครองเริ่มต้นเพียง 1,900 บาท* เท่านั้น 
 • ให้การคุ้มครองในกรณีฉุกเฉินได้ทั่วโลกตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ ขออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบส่วนแรกเป็นแบบสะสมทั้งปีกรมธรรม์ หรือ Deductible per policy year ในกรณีที่คุณต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาด้วยตนเองก่อนนำไปดำเนินการเบิกกับบริษัทที่คุณทำประกันสุขภาพเอาไว้ แล้วค่าใช้จ่ายส่วนแรกมีจำนวนมากกว่าที่ระบุในกรมธรรม์ Top Up ทาง Pacific Cross จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าวให้ตามวงเงินที่กำหนดไว้ทั้งหมด

ตารางความคุ้มครองสำหรับแผนประกันสุขภาพ Top Up

เพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการทำ ประกันสุขภาพ Health Top Up จึงขอนำเอาข้อมูลตารางความคุ้มครองสำหรับแผนประกันดังกล่าวมานำเสนออย่างละเอียด ซึ่งจะเห็นเลยว่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่ 1,900 บาทเศษเท่านั้น แต่คุ้มครองให้สูงสุดถึง 1 ล้านบาทจริง

ประกันสุขภาพ Top Up เหมาะกับใคร?

ในการทำประกันสุขภาพ Health Top Up จะเหมาะกับผู้ที่มีประกันสุขภาพหรือสวัสดิการอื่น ๆ เบื้องต้นของตนเองคุ้มครองอยู่ก่อนแล้วและมีความประสงค์อยากขยายวงเงินความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบเหมาจ่าย หรือใครก็ตามที่กังวลใจด้านสุขภาพของตนเอง กลัวว่าเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วต้องจ่ายแพงก็สามารถซื้อได้ หรือแม้แต่คนสุขภาพแข็งแรงการมีประกันไว้ย่อมอุ่นใจกว่าเช่นกัน

ประกันสุขภาพ Top Up แผนประกันสุขภาพชั้นเยี่ยมจาก แปซิฟิค ครอส ในฐานะของ บริษัทประกันสุขภาพ ที่เข้าใจในสิ่งที่ทุกคนต้องการเกี่ยวกับการค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย การมีวงเงินสำรองเพิ่มเติมจะช่วยแบ่งเบาภาระจากหนักให้เบาลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทำไว้สบายใจหายห่วง

5 อันดับผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในประเทศไทย

“มะเร็ง” แค่ได้ยินชื่อนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะมันคือโรคร้ายที่พร้อมคร่าชีวิตตัวคุณและคนที่รักได้แบบไม่ใยดี แต่ทั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าคนไทยจำนวนมากก็มักจากกันไกลด้วยโรคดังกล่าวในแต่ละปีสูงพอตัว จึงขอรวม 5 อันดับผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในประเทศไทยมากที่สุดมาเตือนสติกันเอาไว้ พร้อมใส่ใจสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม

รวม 5 โรคมะเร็งในประเทศไทยที่พบมากที่สุด

ความน่ากลัวของโรคมะเร็งอย่างหนึ่งคือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสามารถลุกลามไปยังอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และนี่คือ 5 สถิติโรคมะเร็งในประเทศไทยที่พบเจอได้บ่อย รวมถึงอัตราเสียชีวิตสูงด้วยเช่นกัน

1. มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เริ่มกันด้วยโรคมะเร็งที่หลายคนคุ้นเคย มาจากเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นบริเวณท่อทางเดินน้ำดี ท่อน้ำดีภายในและภายนอกตับ มักเกิดกับคนอายุ 40 ปีขึ้นไป เพศชายมากกว่าเพศหญิง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญมาจากการทานอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะบรรดาเนื้อปลาน้ำจืด เนื้อหมู เนื้อวัว ส่งผลให้ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกายและเติบโตภายในท่อน้ำดีก่อนจะลุกลามไปสู่ตับ รวมถึงผู้ที่ชอบดื่มเหล้า ทานอาหารไขมันสูงจนทำให้ตับทำงานหนักและไขมันพอตับนำไปสู่การป่วยมะเร็งตับ

2. มะเร็งปอด

จัดเป็นโรคมะเร็งในประเทศไทยที่เป็นภัยเงียบคร่าชีวิตผู้คนได้มากเป็นลำดับต้น ๆ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้มาจากการสูบบุหรี่ซึ่งผู้สูบเสี่ยงต่อการป่วยมากกว่าคนปกติถึง 10 เท่า, การได้รับควันบุหรี่มือสอง, การอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการสูดดมสารพิษ สารเคมีก่อมะเร็ง เช่น ในเหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรม, การอยู่ในสภาพแวดล้อมมีฝุ่นและควันพิษอย่าง PM 2.5 เป็นต้น มีทั้งมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กและเซลล์ใหญ่ กระจายสู่อวัยวะอื่นได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

3. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สถิติโรคมะเร็งในประเทศไทยนี่ก็ถือเป็นอีกชนิดมะเร็งที่มีอัตราเกิดสูง สาเหตุมาจาก “โพลิป” (Polyp) หรือติ่งเนื้อเล็ก ๆ มีการงอกออกจากผนังลำไส้ เมื่อเวลาผ่านไป 5-10 ปี ติ่งขนาดนิ้วก้อยจะค่อย ๆ กลายเป็นเซลล์มะเร็ง ทั้งนี้ก็ยังมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมด้วย เช่น การทานของแปรรูป เนื้อแดงเป็นประจำ, เป็นโรคอ้วน, สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ประจำ, เคยมีประวัติเนื้องอกในลำไส้แม้ไม่ใช่เซลล์มะเร็ง เป็นต้น

4. มะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งในประเทศไทยที่มีผู้หญิงเสียชีวิตมากที่สุด ผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือคนในครอบครัวมีประวัติป่วยมะเร็งมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าปกติ จึงควรมีการตรวจประเมินอยู่เป็นประจำ เช่น การคลึงเต้านมของตนเองหากเจอก้อนน่าสงสัยให้รีบพบแพทย์ รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีและเน้นไปที่การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากกว่าเดิม

5. มะเร็งปากมดลูก

อีกความอันตรายของผู้หญิงที่มักมีสาเหตุจากเชื้อ HPV ผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนจำนวนมากและไม่มีการป้องกันด้วยถุงยางอนามัย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น หญิงสาวอายุ 40 ปีขึ้นไป, การมีบุตรเยอะ, สูบบุหรี่ หรือป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นต้น แนะนำว่าหากอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปควรมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี

ทุกอันดับผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในประเทศไทยถือเป็นถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ดังนั้นการใส่ใจกับสุขภาพของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังแนะนำให้ทำ ประกันสุขภาพ เพิ่มเติมหรือ ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับพ่อแม่ที่ครอบคลุมโรคมะเร็งเอาไว้ด้วย อย่างน้อยหากเกิดขึ้นกับตนเองจริงจะได้เบาใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลและต่อสู้กับมันได้แบบเต็มที่

 

ความสำคัญของการออกกำลังกายเป็นประจำและวิธีลดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ

คนส่วนมากตระหนักดีว่าการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ด้วยวิถีชีวตสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ทำให้หลายคนละเลยการดูแลร่างกาย บ่อยครั้งก็อ้างว่าไม่มีเวลา การออกกำลังกาเป็นประจำได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภท 2 โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดต่างๆ รวมถึงมะเร็งบางชนิดได้ด้วย ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพียงแค่รู้จักยืดเส่นยืดสายให้ได้ 30 นาทีต่อวัน

ออกกำลังกายเป็นกิจวัตรสำคัญไฉน?
มนุษย์มักมีนิสัยคุ้นชินกับกิจกรรมที่ทำอยู่ซํ้าๆ เดิมๆ เรามักจะปรับตัวได้ดีกับกิจวัตรประจำวัน ซึ่งจะใช้ได้ผลกับการออกกำลังกายหากทำอย่างสมํ่าเสมอแน่นอน การออกกำลังกายช่วยสร้างเสริมสมาธิและความจำ พร้อมทรงคุณประโยชน์นานัปการ ถ้าคุณมีเหตุไม่ได้ออกกำลังกายวันใดวันหนึ่ง คณุควรเริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปอย่าผัดวันประกันพรุ่ง รอให้ถึงวันนั้นวันนี้ก่อนค่อยทำ ลักษณะนิสัยที่ดีเช่นนี้จะถูกบั่นทอนได้ในเวลารวดเร็วควรตัดสินใจเลือกการออกกำลังที่คุณชื่นชอบหรือถนัดสักอย่าง ลงมือปฏิบัติจริงจังเสียตั้งแต่วันนี้ เลือกประเภทที่ท้าทายบ้าง กายบริหารหรือกีฬานั้นไม่ควรง่ายหรือยากเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียต่อแรงจูงใจของคุณได้

ประโยชน์ทั่วไปของการออกกำลังกาย
การออกกำลงักายเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและภาวะรุนแรงต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้คุณรักษานํ้าหนักตัวได้คงที่ บุกคลิกภาพดูดีมากขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม หรือถ้ามีอาการเจ็บป่วยทั่วไปก็จะฟื้นตัวได้เร็ว การออกกำลังกายช่วยกระตุ้นฮอร์โมนอันส่งผลตอภาวะอารมณ์ด้านบวก เช่น เอนดอร์ฟิน เซโรโทนินโดปามีนและออกซิโทซิน

ควรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน?
ปริมาณในการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสขุภาพแนะนำให้ออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลางอย่างน้อย 30 นาทีต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ออกบ้างดีกว่าไม่ได้ออกเลย หากคุณไม่เคยออกกำลังกายใดๆ มาก่อน เราขอแนะนำให้พูดคุยกับแพทย์ก่อนที่จะเริ่มกีฬาหรือกายบริหารทุกชนิด อย่างไรก็ตามแม้การออกกำลังกายจะไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพก็จริง คุณก็ไม่ควรหักโหม ใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปจนถึงระดับที่ต้องการ

แม้ว่าในเชิงปฏิบัติจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่แนวทางที่ว่า “ออกกำลังกายเล็กนอยแต่บ่อยครั้ง” นั้นน่าจะดีที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ คุณควรตั้งเป้าหมายการออกกำลงักายระดับปานกลางระหว่าง 150 ถึง 300 นาทีต่อสัปดาห์ถ้าคุณชอบออกกำลังกายหนัก เป้าหมายของคุณควรอยู่ที่ 75 ถึง 150 นาทีต่อวันควรเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง

จะประยุกต์การออกกำลังกายให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างไร?
บ่อยครั้งมีข้ออ้างค่อนข้างง่ายสำหรับการไม่ออกกำลังกาย คือ ผู้คนไม่รู้ว่าจะดัดแปลงการออกกำลังกายให้เข้ากับวิถีชีวิตปกติในแต่ละวันได้อย่างไร อาทิ เช่น การเดินหรือปั่นจักรยานไปทำงาน หรือทางเลือกอื่นๆ เช่น ลงจากบีทีเอส (BTS)หรือ เอ็มอาร์ที (MRT) ก่อนเวลาสักป้ายแล้วเดิน นับจากป้ายที่คุณลงไปถึงที่หมายก็ไม่ได้ไกลจนเกินไป หรือเดินกับลูกๆ ไปโรงเรียน กรุงเทพฯ มีสวนสาธารณะสงบร่มรื่นหลายแห่งให้คุณได้เดินเล่นหนีมลพิษตามท้องถนน

การออกกำลังกายสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำได้หรือไม่?
ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (DVT) เป็นภาวะที่ร่ายแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากก้อนเลือดที่ก่อตัวอยู่ลึกเข้าไปในร่างกายโดยมักเกิดที่ขา หากลิ่มเลือดแข็งตัวก็สามารถเดินทางไปยังปอดซึ่งเรียกว่าเส้นเลือดอุดตันในปอดมักเป็นอันตรายถึงชีวิตหากตรวจไม่พบโดยเร็ว การออกกำลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนและช่วยผ่อนคลายผนังของหลอดเลือดส่งผลให้เลือดไหลเวียนไดดีขีนึ้ เลือดที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมีโอกาสน้อยที่จะถูกปิดกั้นซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการก่อตัวเป็นภาวะดีวีที (DVT)

คนเป็นดีวีที (DVT) ได้อย่างไร?
มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้คนเกิดลิ่มเลือด แต่ดีวีที (DVT) มักเกิดจากการไหลเวียนไม่ดีอาจมีปัจจัยร่วมหลายอย่าง เช่น หลอดเลือดแดงหนาขึ้นหรือแคบลงเนื่องจากอายุหรือสขุภาพโดยทั่วไปไม่แข็งแรง การออกกำลังกายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการไหลเวียนและสุขภาพหัวใจ หลอดเลือดลดโอกาสในการก่อตัวเป็นดีวีที (DVT) อย่างไรก็ตามแม้แต่ผู้ที่มีบุกคลิกกระฉับกระเฉงก็สามารถเกิดลิ่มเลือดได้หากอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานาน เช่น ในเที่ยวบินระยะไกล ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ และออกกำลังกายเบาๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเพิ่มการไหลเวียนของกระแสเลือด

การออกกำลังกายสำหรับดีวีที (DVT)
การออกกำลังกายสมํ่าเสมอเพื่อสุขภาพตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมกับลดโอกาสในการเกิดอาการดีวีที (DVT)หากคุณทำงานประจำในตึกสำนักงานหรือโดยสารเที่ยวบินนานหลายชั่วโมง มีเกร็ดการออกกำลังเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถทำได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้หากเป็นไปได้คุณควรหลีกเลี่ยงการนั่งไขว้ขาเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดได้ ตัวอย่างกายบริหารง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้ขณะนั่งที่เดียวนานๆ ได้แก่

 • การยืดเหยียดขา – ให้ต้นขาอยู่บนเบาะค่อยๆยกขาขึ้นจนขนานกับพื้น ลดต้น ขาลง ทำซํ้ากับขาอีกข้าง
 • ขยับข้อเท้า – ตรึงส้นเท้ากับพื้น ยกปลายนิ้วเท้าเข้าหาหน้าแข้ง แตะปลายเท้า ลงพื้น ทำซํ้ากับเท้าอีกข้าง
 • เดินกับที่ขณะนั่ง – ขยับขาเหมือนคุณกำลังเดิน แต่อยู่ในท่านั่งเป็นเวลา 2 นาที เพิ่มความเร็วเท้าที่ทำได้ทำได้บ่อยทุกๆ หนึ่งชั่วโมง

ถ้าเป็นดีวีที (DVT) แล้วจะออกกำลังกายได้หรือไม่?
แม้ว่าคุณมีภาวะดีวีที (DVT) แล้วก็สามารออกกำลังกายได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แต่เพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ถูกต้องคุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ การออกกำลังกายจะช่วยบรรเทาการอุดตันของหลอดเลือดดำซึ่งเป็นโรคที่อาจจำกัดการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่หัวใจ แนะนำให้ทำกิจกรรมแอโรบิค เช่น เดิน ว่ายนํ้า หรือเต้นรำ การสร่างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่ขาจะช่วยส่งเสริมให้เลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้น ช่วยลดโอกาสที่ก้อนอื่นจะก่อตัวขึ้นหรือลิ่มเลือดที่มีอยู่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นคนส่วนใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคดีวีที (DVT) มักใช้ยาเป็นประจำ เช่น ยาสลายลิ่มเลือดหรือแอสไพรนิ ถ้าคณุใช้ยาประเภทนี้อยู่ ก่อนออกกำลังกายควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาเสียก่อน

เราควรควบคุมน้ำหนักโดยการรับประทานมังสวิรัติหลายครั้งต่อสัปดาห์ ??

เนื้อสัตว์นับเป็นอาหารสำคัญของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อาหารประเภทเนื้อช่วยเสริมสร้างโปรตีนที่จำเป็นในการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของร่างกาย อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการกิน ผู้คนจำนวนมากหันมารับประทานอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การใส่ใจต่อโลก สวัสดิภาพของสัตว์ ความเชื่อทางศาสนา หรือแม้แต่เพราะปัญหาสุขภาพ

เราสามารถปรับปรุงโภชนาการเพื่อสขุภาพโดยไม่จำเป็นต้องหยุดบริโภคเนื้อสัตว์โดยสิ้นเชิง ควรรับประทานผักผลไม้คละกันอย่างน้อย 5 ส่วนในทุกๆ วัน ผักและผลไม้มีกากใยสูง รวมถึงวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดซึ่งหาไม่ได้จากอาหารในหมวดหมู่เนื้อสัตว์ ดังนั้นหากคุณต้องการกินเนื้อสัตว์ต่อไปก็ทำได้ เพียงแต่อาจลองสลับเป็นมังสวิรัติในวันอังคารและวันพฤหัสบดีบ้าง เป็นต้น

อาหารมังสวิรัติมีประโยชน์อย่างไร?
ในหลายประเทศทางตะวันตก อัตราโรคอ้วนมักสูงกว่า 25% ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพขั้นร้ายแรง เชื่อกันว่าเป็นเพราะการบริโภคอาหารแปรรูปเกินขนาด อาหารเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ มีนํ้าตาลและเกลือสูง การรับประทานอาหารมังสวิรัติมากขึ้นจะช่วยให้น้ำหนัดลดลง ที่สำคัญกว่านั้นก็คือช่วยให้น้ำหนักตัวไม่กลับมาเพิ่มอีก

ประโยชน์ที่โดดเด่นอีกประการของการรับประทานอาหารมังสวิรัติสัปดาห์ละสองถึงสามวันคือช่วยให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น การวิจัยหลายแหล่งระบุว่าผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติในประเทศอินเดียมีสุขภาพหัวใจดีกว่าผู้ที่รับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นอาการหลัก จากการทดลองพบว่าผู่ที่บริโภคเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่มีความดันโลหิตสูงและระดับคอเลสเตอรอลสูงกว่ากลุ่มที่รับประทานเนื้อสัตว์น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อแดงเพิ่มคอเลสเตอรอล แม้ว่าคอเลสเตอรอลจะมีอยู่ในอาหารจากพืช แต่ก็มีแริมาณต่ำกว่ามาก

ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นผลมาจากการที่มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้น การตรวจสุขภาพเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ทำให้เรารับทราบข้อมูลสถิติค้นเจอโรคมะเร็งมากขึ้นตามลำดับ แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามไปว่าเนื้อสัตว์ก็มีบทบาทสำคัญต่อโรคนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทยชั้นนำหลายท่านเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่ปลอดเนื้อสัตว์มีส่วนสำคัญในการป้องกันมะเร็งบางชนิดได้อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวอาจต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ

อันตรายจากการรับประทานอาหารมังสวิรัติ
อาหารมังสวิรัติที่จัดเตรียมหุงต้มอย่างถูกวิธีนั้นดีต่อสุขภาพอย่างยิ่ง พบข้อโต้แย้งในทางลบน้อยมาก แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการรับประทานอาหารมังสวิรัติคือการที่ผู้บริโภคอาจขาดสารอาหารสำคัญบางอย่าง เช่น โปรตีนหากไม่ได้รับประทานอาหารที่เหมาะสม ถั่ว และธัญพืชล้วนมีโปรตีนสูง ฉะนั้นใครก็ตามที่รับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดควรแน่ใจว่ามีอาหารตระกูลถั่วรวม และเมล็ดพืชอยู่ด้วยในแต่ละวัน

อาการของโรค COVID-19 มีอะไรบ้าง ?

ข้อบ่งชี้อาการเจ็บป่วยจากไวรัส COVID-19 แตกต่างกันในคนไข้แต่ละราย อาการบางอย่างพบได้บ่อย เช่น อุณหภมูิ ร่างกายสงู ไอแห้งๆระยะแรกและไอต่อเนื่องไปเรื่อยๆ การสูญเสียการรู้รสและ / หรือกลิ่น อาการอื่นๆ จากข้อมูลสุขภาพแหล่งต่างๆ ได้แก่ อ่อนเพลีย เจ็บคอ ท้องร่วง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ดีผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการใดๆ ก็มีเป็นจำนวนมาก

หากคุณมีข้อกังวลว่าอาจเป็นโรค COVID-19 หรือเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อไวรัส ควรทำการทดสอบโคโรนาไวรัสทันที

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นอย่างไร?
หากคุณมีอาการหรือได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสคุณควรโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อขอคำปรึกษา ปัจจุบันนี้มีโรงพยาบาลหลายแห่งคอยให้บริการ หากวัตถุประสงค์การตรวจเชื้อโควิดของคุณเพื่อใช้ในการเดินทาง เพื่อการทำงาน หรือเพื่อการประกันภัย โดยคุณไม่มีเหตุสงสัยว่าติดไวรัสตัวนี้ โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีบริการตรวจหาเชื้อไวรัสนี้ ซึ่งคุณสามารถเดินเข้าไปติดต่อได้โดยตรง ค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทสำหรับการตรวจสอบ COVID-19 PCR ซึ่งเป็นหลักการที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO)

เมื่อคุณถูกเรียกให้ทำการทดสอบ คณุจะพบเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันการติดเชื้อเต็มรูปแบบ เจ้าหน้าที่จะอยู่หลังหน้าจอ Perspex (แผ่นพลาสติกกันความร้อน) ทางเจ้าหน้าที่จะขอให้คุณยืนยันชื่อ นามสกุล วันเดือนปี
เกิด จากนั้นจะเป็นการใช้แท่งกวาดในช่องจมูกแต่ละข้าง ลำคอบริเวณต่อมทอนซิล วิธีการตรวจดังกล่าวอาจทำให้คณุอึดอัดเล็กน้อยบริเวณช่องจมูกและลำคอ แต่คุณสามารถกลับไปทำกิจกรรมได้ตามปกติทันทีหลังจากที่ไม่พบข้อสงสัยว่ามีเชื้อไวรัส

ผลการตรวจ
โดยปกติผลการตรวจจะออกภายใน 24 ชั่วโมง หากคิวในการตรวจมีจำนวนมากอาจใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมง คนส่วนใหญ่ได้รับแจ้งทางอีเมล์หรือข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือคุณสามารถขอรับใบรับรองจากทางโรงพยาบาลได้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผลตรวจที่ออกมาเป็นลบ ในรายงานจะแจ้งว่า “ตรวจไม่พบ” ในใบรับรองแพทย์

ข้อความดังกล่าวอาจสร้างความสับสนไปบ้างแต่หลักการนี้เป็นหลักการสากลที่ใช้เป็นมาตรฐานในการรายงานผล หากผลตรวจของคุณเป็นบวก หรือ “สรุปไม่ได้” ทางโรงพยาบาลจะติดต่อคุณทันทีและแจ้งขั้นตอนต่อไปให้ทราบ

เราจำเป็นต้องกักตัวหรือไม่?
คุณควรแยกตัวเองออกจากผู้คนหากสงสัยว่าตนเองติดเชื้อโคโรน่าไวรัสหรือเคยติดต่อกับผู้ที่เป็นโรคนี้ก่อนที่คุณเข้ารับการทดสอบในประเทศไทย คุณจะต้องรับการรักษาตัวในสถานพยาบาลจนกว่าผลตรวจจะออกมาเป็น “ตรวจไม่พบ” ซึ่งต่างจากบางประเทศ ที่คุณอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้กักตัวที่บ้าน

วัคซีนโควิด -19
เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้บุคคลทั่วไป หลังจากนั้นไม่นานประเทศอื่นๆ เริ่มถยอยตามนโยบายนี้ ปัจจุบัน (ณ. วันที่เขียน) มีวัคซีนสามชนิดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย ซึ่งมาจากอ๊อกซ์ฟอร์ด – แอสตร้าซีนีก้า (Oxford-AstraZeneca) ไฟเซอร์- ไบโอเอน็เทค (Pfizer-BioNTech) และโมเดอร์น่า (Moderna) สำหรับประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงกับ อ๊อกซ์ฟอร์ด – แอสตร้าซีนีก้า (Oxford-AstraZeneca) เพื่อจัดหาวัคซีน 26 ล้านเข็ม แต่ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตอื่นๆ จากจีน รัสเซียและอินเดีย

วิธีการใช้วัคซีน
การฉดีวคัซนีจำเป็นต้องใช้จำนวนสองเข็ม โดยเข็มที่สองห่างจากเข็มแรกเป็นเวลาสี่ถึงสิบสองสัปดาห์ ซึ่งคาดการณ์ว่าวัคซีนเข็มแรกจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ประมาณ 90% หลังจากผ่านไปประมาณสี่สัปดาห์ในช่วงแรกของผู้รับวัคซีนนั้นร่างกายจะค่อยๆสร้าระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านทานโรคซึ่งจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมนุษย์สำหรับผลข้างเคียงที่ปรากฎมีน้อยมาก สำหรับผู่ที่พกพาอีพิเพน (ใช้ในการรักษาหรือบรรเทาปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบพลัน) ไม่ควรรับวัคซีน

การใช้วัคซีนได้ผลเพียงใด?
ประสิทธิภาพของวัคซีนจะแตกต่างกันไป แต่มีความเห็นตรงกันว่าได้ผลมากกว่า 90% หลังจากรับวัคซีนครั้งที่สอง อย่างไรก็ตามรายงานจากบางสถาบันระบุว่าการรับวัคซีนป้องกันได้แค่ 70% จากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด นอกจากนี้วัคซีนยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพต่อต้านไวรัสตัวปัจจุบันหรือการกลายพันธุ์ของไวรัสตัวเดิม แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันการกลายพันธุ์ได้ในอนาคต อีกทั้งยังไม่มีการระบุที่ชัดเจนว่าต้องเข้ารับวัคซีนทุกปี หรือต้องกลับมารับอีกครั้ง หรือการฉีดสองครั้งนี้เพียงพอแล้ว

เนื่องจากวัคซีนเพิ่งถูกเปิดตัวได้ไม่นาน อีกทั้งโคโรนาไวรัสก็เป็นสิ่งใหม่ จึงมีคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้อีกมาก อย่างไรก็ตามวัคซีนนี้ได้รับการรับรองแล้วถึงความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านสขุภาพทั่วโลก

ราคาวัคซีนเท่าไหร่?
ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าวัคซีนสำหรับผู้ป่วยในประเทศไทยจะมีราคาเท่าใด สำหรับวัคซีนไฟเซอร์มีราคาอยู่ที่ประมาณ 19 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งเข็ม โมเดอร์น่า มีราคาอยู่ระหว่าง 32 ถึง 39 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ แอสตร้าซีนีก้าอยู่ที่ประมาณ 4 เหรียญสหรัฐ ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มีโอกาสในการจองวัคซีนล่วงหน้า และเสนอสองเข็มให้กับผู้ป่วยในราคา 10,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนยังไม่พร้อมใช้งานและทางรัฐบาลเห็นว่าผิดจรรยาบรรณ โรงพยาบาลจึงถูกบังคับให้ยกเลิกข้อเสนอดังกล่าว

ผลกระทบต่อร่างกายจากการสูบบุหรี่ และ การสูบไอบุหรี่อิเล็คทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้า

เราหนีความจริงไม่ได้ว่าทั้งการสูบบุหรี่และการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพ ข้อเสียของการสูบบุหรี่นั้นเราทราบกันดีอยู่แล้ว แต่เรายังไม่ทราบผลกระทบระยะยาวของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า อยางไรก็ดีแหล่งอ้างอิงทั้งหลายดูเหมือนจะเห็นพ้องตรงกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็มีผลเสียไม่น้อยไปกว่าบุหรี่ที่ทำจากยาสูบ

อะไรอันตรายมากกว่ากัน??
หลักฐานเบื้องต้นกล่าวว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่จริงโดยที่ทั้งสองประเภทอาจมีผลข้างเคียงที่เป็นภัยต่อร่างกายคนเราเป็นทุนเดิมการสูบบุหรี่ยาสูบคือการสูดเอาสารเคมีที่เป็นพิษประมาณ 7,000 ชนิด เข้าสู่ร่างกาย ในขณะที่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าน้อยกว่าพอสมควร อย่างไรก็ตามสารเคมีที่สูดดมมีการผสมโลหะหนัก สารก่อมะเร็ง ไดอะซิทิลและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ส่วนของเหลวที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นอันตรายหากกลืนกิน สูดดม หรือสัมผัสกับผิวหนังยังมีนิโคตินในปริมาณมากซึ่งเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของสมอง

ในทางกลับกันยาสูบก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ อวัยวะทุกส่วนในร่างกายและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดถึง 90% โดยในสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตเกือบ 500,000 คนต่อปี เป็นที่ทราบกันดีว่ายาสูบทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ อีกมากมายรวมทั้งโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจ ผู้ที่สูบบุหรี่จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายสูง

ควรโปรโมทบุหรี่ไฟฟ้าแทนบุหรี่ยาสูบหรือไม่?
เมื่อครั้งบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยก็ถูกนำมาใช้ในกลุ่มคนที่หยุดยาสูบเพื่อแก้อาการลงแดงหรอือยากยา แทนการแก้ไขระยะยาว เป็นที่น่าวิตกกังวลที่ผู้คนดูเหมือนจะติดบุหรี่ไฟฟ้าพอๆ กับบุหรี่ยาสูบวัยรุ่นบางคนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ยาสูบ นอกจากนี้คนยังมีทัศนคติที่ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่อง “ปกติธรรมดา” ซึ่งอาจทำให้การสูบบุหรี่กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ฉะนั้นในการเลิกบุหรี่ควรใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมดีกว่า เช่น แผ่นแปะ หรือการสะกดจิต

ผลกระทบระยะยาวของยาสูบ
เป็นที่ทราบกันมานานหลายทศวรรษแล้วว่า การสูบบุหรี่ทำลายสุขภาพของคนเราอย่างร้ายแรง ปัญหาสุขภาพบางอย่าง เช่น ความเสี่ยงในการแท้งบุตรหรือทารกพิการเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอัตราเสี่ยงของโรคมะเร็ง โรคหอบหืด การอุดตันในเส้นเลือด บางคนอาจไม่ทราบถึงปัญหาอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของโรคต้อกระจก ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ปริมาณอสุจิลดลง อาการอักเสบทั่วไปเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมของคนเรา

ผลกระทบระยะยาวของการสูบไอ
การสูบบุหรอี่ิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ในส่วนข้อมูลผลข้างเคียงระยะยาวค่อนข้างจำกัด มหาวิทยาลัยไอโอวาได้มีรายงานเผยว่าการสูบไอปลอดภัยกว่ายาสูบ แต่ ณ ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญ
หลายท่านได้ตั้งข้อสงสัยว่าจริงดังกล่าวหรือไม่ รายงานเบื้องต้นแจ้งว่าการสูบไอทำลายปอด ไอที่สูบเข้าไปเร่งการปล่อยสารอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุการก่อมะเร็งเช่นเดียวกับยาสูบ อีกทั้งยังมีผลชะลอการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ เด็กช่วงปฐมวัย และช่วงวัยรุ่น

สรุป
ทั้งการสูบบุหรี่แบบมวนและการสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดมะเร็งและมีผลต่อการทำงานของปอดซึ่งปัจจุบันถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ ถึงแม้ว่าการสูบไออาจอันตรายน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ก็ยังควรหลีกเลี่ยงและระมัดระวังเช่นเดียวกับบุหรี่ยาสูบ

กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

การใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้รับการเสนอโดยกลุ่มผู้เคลื่อนไหวและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วโลก ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 การใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคและการวิจัยได้รับการรับรองในประเทศไทย การออกกฎหมาย หมายความว่ากัญชาและกระท่อมที่ปลูกในท้องถิ่นสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์โดยที่แพทย์ให้การยอมรับ

จำนวนผู้ขอสมัครใช้กัญชาทางการแพทย์
ผู้ป่วยประมาณ 50,000 คนได้รับอนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยเนื่องจากผู้ใช้ทุกคนต้องมีใบสั่งยาหรือใบรับรองแพทย์อย่างชัดเจนเพื่อระบุเหตุผลในการใช้ เพราะยาเสพติดยังคงผิดกฎหมายในทุกกรณีภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ.  2522 และกัญชาจัดเป็นยาเสพติดระดับ 5 การครอบครองและการเพาะปลูกที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปีพร้อมกับค่าปรับค่อนข้างสูง

การอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์
ผู้คนจำนวนมากรวมถึงผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์ยังคงมีการระวังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของกัญชาซึ่งกล่าวกันว่าช่วยบรรเทาอาการของโรคพาร์คินสัน โรคหอบหืด และโรคมะเร็งได้ การอภิปรายส่วนใหญ่เกี่ยวกับส่วนผสมหลักสองอย่างของกัญชา เตตร้าไฮดรอแคนาบินอล (THC) และ แคนนาบิดออยล์ (CBD)

ที่ทราบกันคือทั้ง THC และ CBD ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ในสมองมนุษย์ แต่การตอบสนองที่สารดังกล่าวก่อให้เกิดนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ THC เป็นส่วนที่ออกฤทธิ์ทางจิตและสารนี้ทำให้เกิด “อาการมึนเมา” ได้เช่นเดียวกับที่มีประสบการณ์โดยผู้ใช้กัญชา เชื่อว่า CBD จะเข้าข่ายวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และผู้ใช้ไม่น่าจะเกิดอาการมึนเมา สารนี้ช่วยบรรเทาอาการปวดและให้ประโยชน์อื่นๆ ได้

ประโยชน์ของ THC
มีหลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนความคิดที่ว่า THC ช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของการบรรเทาอาการปวดและอาการบางอย่างจากการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและเส้นโลหิตตีบหลายเส้น กัญชาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเกี่ยวกับผลกระทบที่เรียกว่า ซาติวา ซึ่งเกิดจากสาร THC ปริมาณสูง

มีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับความสำเร็จของ THC อย่างไรก็ตามสิ่งที่ขาดหายไปคือหลักฐานที่แสดงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพเมื่อใช้เป็นการรักษาเบื้องต้นสำหรับโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง กัญชาที่ยังไม่ผ่านกระบวนการไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่จะชี้ให้เห็นว่ามีประโยชน์สำหรับการรักษาอาการป่วยใด ๆ

กฎหมายการเพาะปลูก
องค์การเภสัชกรรม (GPO) เปิดโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดปทุมธานีในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ในราคาประมาณ 100 ล้านบาท ฟาร์มมีขนาดครอบคลุมมากกว่า 100 ตารางเมตรและติดตั้งระบบแอโรโพนิก และได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดตามธรรมชาติ

ฟาร์มอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกนั้นอยู่ในเขตพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ ตาก และแม่ฮ่องสอน ฟาร์มเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดและการตรวจสอบในระดับสูง กฎที่เข้มงวดมากขึ้นเหล่านี้ทำให้ต้นทุนของกัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หยดน้ำมันกัญชาครั้งแรกออกให้แก่ผู้ป่วยในเดือนกรกฎาคม ขนาดบรรจุขวดละ 5 มล.

นโยบายยาเสพติด
การทำให้กัญชาในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั่วอาเซียนด้วยกฎหมายที่เข้มงวดในประเทศส่วนใหญ่ที่มีโทษประหารยังคงเกิดขึ้นในอินโดนีเซียสำหรับผู้ลักลอบนำเข้ากัญชา รวมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์จากการสำรวจของ yougov.com พบว่าผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เชื่อว่ากัญชามีคุณสมบัติเป็นยาแม้ว่าจะมีผู้ตอบไม่ถึงครึ่งที่สนับสนุนการทำให้ถูกกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์ยังเชื่อว่ากัญชาควรจะยังคงเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

ไม่มีที่ใดในอาเซียนที่สามารถขายกัญชาได้ผ่านเคาน์เตอร์หรือในรูปแบบดิบ การเคลื่อนไหวของประเทศไทยถูกมองว่าเป็นวิธีในการลดปริมาณกัญชาที่ผิดกฎหมายลงและเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลทำให้การขายที่ผิดกฎหมายทำได้ยากขึ้น

มีเพียงไม่กี่คนที่คิดว่ากัญชาไม่มีศักยภาพมากในตลาดระดับโลกและแน่นอนว่าประเทศไทยมองในแง่ดีว่าเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในอนาคต

ชีวิตที่มีสุขภาพดี – ความสำคัญของการออกกำลังกายและอาหารเพื่อสุขภาพ

เราทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดีซึ่งมักจะเน้นไปที่การทานอาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกายมากขึ้น และหลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์และบุหรี่ การมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีนั้นมีประโยชน์ทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมและเพิ่มความมั่นใจในตนเอง

หากท่านต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตและสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ท่านก็ควรต้องเปลี่ยนความคิด ฝึกใจยอมรับ อันไม่เกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพร่างกายในเบื้องต้น อายุหรือเพศ ทุกคนสามารถรู้สึกถึงประโยชน์ของการมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี ที่จะกล่าวต่อไปนี้คือคุณประโยชน์ห้าประการ

1. การควบคุมน้ำหนัก
การรับประทานอาหารที่ดีและออกกำลังกายในปริมาณปานกลางจะช่วยให้ท่านควบคุมน้ำหนักได้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลดน้ำหนักโดยไม่ใช้ทั้งสองกลยุทธ์และแน่นอนว่าคนที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ามักจะล้มเหลวในวัตถุประสงค์นั้นของตน การแบกรับน้ำหนักที่มากเกินไปนั้นไม่ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ในทางกลับกันการลดน้ำหนักจะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของท่านและนำไปสู่ระดับพลังงานที่สูงขึ้นมันจะช่วยได้มาก ถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่จะออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีในแต่ละสัปดาห์ซึ่งอาจรวมถึงการเดินตามจังหวะหรือว่ายน้ำ การรับประทานอาหารที่ควบคุมแคลอรี่จะช่วยลดน้ำหนักได้และท่านควรทานอาหารเช้าเสมอเพราะจะทำให้ท่านไม่รับประทานของว่างจุกจิกระหว่างวัน รวมทั้งช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีต่อสุขภาพ นักโภชนาการส่วนใหญ่จะแนะนำให้ท่านกินผักและผลไม้อย่างน้อยห้าส่วนต่อวันเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย

2. อารมณ์ดีขึ้น
การมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดียังนำไปสู่อารมณ์ที่ดีขึ้นด้วย การออกกำลังกายกระตุ้นการปล่อยสารเอ็นโดรฟินและฮอร์โมนที่ทำให้ท่านรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลาย การกินดีจะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาร่างกายของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับความมั่นใจในตนเองและคุณค่าของตัวเอง เมื่อท่านออกกำลังกายแม้ในระดับปานกลางไม่หักโหม ก่อผลประโยชน์ระยะสั้นได้ง่ายๆ เช่น ความเครียดลดลง สมองทำงานดีขึ้น

การพัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพนั้นเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของท่าน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนิน การผสมผสานสิ่งนี้เข้ากับอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายจะช่วยปรับปรุงอารมณ์ของมนุษย์อย่างมาก

3. ช่วยต่อสู้กับโรคต่างๆ
การออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย รวมถึงช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจสอบระดับความดันโลหิตและระดับคอเลสเตอรอลของท่านจะช่วยให้แน่ใจว่าเลือดไหลเวียนอย่างถูกต้อง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการออกกำลังกายเป็นประจำ และการรับประทานอาหารสุขภาพสามารถช่วยจัดการปัญหาต่อไปนี้:

 • โรคไขข้อ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคซึมเศร้า
 • มะเร็งบางชนิด

เราขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อรับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ การนัดหมายเหล่านี้สามารถช่วยชีวิตท่านได้และป้องกันไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น รับฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

4. เพิ่มระดับพลังงาน
การกินอะไรมากเกินไปที่จะถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพ มีแนวโน้มที่จะทำให้ท่านรู้สึกขี้เกียจและเซื่องซึม การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้ท่านเพิ่มระดับพลังงาน ดังนั้นควรพยายามที่จะรวมรายการต่อไปนี้ในโภชนาการของท่าน:

 • เนื้อไม่ติดมัน
 • ธัญพืช
 • ผลไม้และผัก
 • ผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ

การออกกำลังกายเป็นประจำยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งจะเพิ่มระดับพลังงาน การออกกำลังกายในระดับปานกลางจะช่วยลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายรวมถึงช่วยเพิ่มระบบหัวใจและหลอดเลือด การออกกำลังกายยังช่วยส่งเสริมรูปแบบการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพรวมถึงการนอนหลับได้เร็วขึ้นและเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกขึ้นและถูกขัดจังหวะน้อยลง การอดนอนอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย

5. เพิ่มอายุขัย
การรับประทานอาหารอย่างดีและออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการศึกษาของ American Council on Exercise ระบุว่าการเดินเพียง 30 นาทีต่อวันจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หากท่านยังใหม่กับการออกกำลังกาย ท่านควรปรึกษาแพทย์ก่อน และเริ่มจากน้อยๆจนกว่าท่านจะเดินได้ 30 นาทีในแต่ละวัน

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยจะส่งผลต่อเบี้ยประกันของท่านอย่างไร

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวโดยกรุงเทพได้รับการโหวตให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของโลกตามข้อมูลของมาสเตอร์การ์ด การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นภาคส่วนที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยโดยประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีราคาไม่แพงมากนัก

คุณภาพการดูแล
โรงพยาบาลนานาชาติของประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านคุณภาพการดูแล โรงพยาบาลในกรุงเทพและเมืองใหญ่อื่น ๆ ดึงดูดผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีและเป็นมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลระดับโลกเกือบทุกแห่งในประเทศที่ให้การรักษาพยาบาลที่เทียบเท่าหรือดีกว่าโรงพยาบาลในฝั่งตะวันตกซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเพิ่มค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยรวมถึงส่วนอื่น ๆ ของโลกมีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ใกล้เคียงกับตัวเลขสองหลัก ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการรักษารูปแบบใหม่ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นในอัตรารวดเร็ว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราที่คนทั่วไปพบว่าเป็นเรื่องยากและท้าทายมากหากต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องมีประกันสุขภาพที่เพียงพอ

ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล แต่ตามกฎหมายไทยราคาค่าบริการต่างๆจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะและมักจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล การผ่าตัดตา ไส้ติ่งและการผ่าตัดเพื่อข้อต่อเป็นภาระทางการเงินที่สำคัญ ไม่ต้องพูดถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหลอดเลือดและการรักษาโรคมะเร็ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สูงเกินกำลังความสามารถในการจ่ายของคนไทย และคนต่างชาติส่วนใหญ่

ทำไมต้องมีประกันสุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่จำเป็น แม้แต่การรักษาเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเงินของท่าน คนไทยและผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านสวัสดิการประกันสังคมของตน แต่ในหลาย ๆ กรณีโรงพยาบาลของรัฐเหล่านี้ไม่มีอุปกรณ์หรือความเชี่ยวชาญในการเสนอการดูแลสุขภาพในระดับที่ต้องการ เพื่อให้ได้มาตรฐานการดูแลที่ท่านและครอบครัวต้องการ ท่านต้องมีการประกันสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว

เบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเท่าใด
ด้วยอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์เกือบสองหลักเป็นประจำทุกปี จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เบี้ยประกันสุขภาพจะต้องขึ้นตาม บริษัทประกันส่วนใหญ่พยายามที่จะเพิ่มขึ้นให้น้อยที่สุดในแต่ละปี เบี้ยประกันโดยเฉลี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นระหว่างห้าถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ในปีนี้ แต่ยังน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลความคุ้มค่านี้ยังไม่รวมถึงความอุ่นใจที่คุณมีประกันภัย

Pacific Cross ช่วยได้อย่างไร?
เราพยายามเสนอเบี้ยประกันให้ถูกที่สุดโดยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง ลดต้นทุนเพิ่มเติมเองมากกว่าที่จะส่งต่อภาระให้ลูกค้าของเรา เรามีนโยบายที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและสอดคล้องกับงบประมาณของท่าน ทีมของเราพร้อมแนะนำเกี่ยวกับแผนประกันที่ดีที่สุดสำหรับท่านและครอบครัว

วีซ่าเกษียณอายุ (O-A) ของประเทศไทย

เงื่อนไขการประกันสุขภาพสำหรับวีซ่าเกษียณอายุ (O-A) ของประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าเกษียณอายุ (O-A) จะต้องซื้อประกันสุขภาพที่เพียงพอ การมีประกันสุขภาพถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดวีซ่า เป็นที่คาดการณ์ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่คาดว่าจะมีผลกับผู้ที่ต่ออายุวีซ่าเกษียณอายุด้วย

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานสำหรับการขอวีซ่าเกษียณอายุในไทย
ข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่า O-A ในประเทศไทยนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาและเป็นหนึ่งในวีซ่าที่สามารถขอได้ง่ายที่สุดหากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ประการแรกท่านต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไปและมีเงิน 800,000 บาทในบัญชีธนาคารของไทยหรือมีรายได้ 65,000 บาทต่อเดือนหรือทั้งสองอย่าง จำนวนเงินจะต้องถูกเก็บไว้ในธนาคารไทยตามเวลาที่กำหนดก่อนและหลังจากส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ท่านจะต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีประกันสุขภาพคุ้มครอง

วงเงินความคุ้มครอง
กฎใหม่นั้นค่อนข้างจำเพาะชัดเจนในแง่ของวงเงินความคุ้มครองที่จำเป็น วงเงินขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการคุ้มครองผู้ป่วยนอกคือ 40,000 บาทและขั้นต่ำสำหรับการคุ้มครองผู้ป่วยใน 400,000 บาท ประกันสุขภาพที่ทำไว้จากประเทศภูมิลำเนาหรือประกันสุขภาพต่างชาติเป็นที่ยอมรับตราบใดที่ให้ความคุ้มครองในประเทศไทย ส่วนแผนประกันสุขภาพจากต่างประเทศจึงถือว่าใช้ได้เช่นกัน

ประกันสุขภาพเหล่านี้ควรมีความคุ้มครองพื้นฐานที่จำเป็นและมีการครอบคลุมมากขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพิ่มขึ้นในประเทศไทย เราขอแนะนำให้ท่านเลือกบริษัทประกันที่สามารถจ่ายค่าสินไหมให้ท่านแทนที่ท่านต้องสำรองจ่ายก่อนและเรียกร้อยในภายหลัง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความยุ่งยากทางการเงินกับท่านได้

เหตุผล
รัฐบาลไทยมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เพราะมีค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลมากกว่า 100 ล้านบาทซึ่งไม่ได้รับค่าการชำระจากผู้ป่วยต่างชาติ ส่วนใหญ่มาจาก 80,000 คนของผู้ถือวีซ่า O-A การเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อาจจะไม่ขจัดปัญหาเสียทีเดียว แต่ก็ถือว่าจะทำให้มีส่วนสำคัญในการลดค่ารักษาพยาบาลที่ค้างชำระในอนาคต

ใครจะได้รับผลกระทบ
กลุ่มผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายครั้งนี้คือผู้ที่ยื่นขอวีซ่า O-A ใหม่รวมถึงผู้ที่ต่ออายุวีซ่าเกษียณอายุหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้ขอวีซ่าจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าตนมีประกันสำหรับเวลาที่เหลือของการเข้าพำนักอาศัยในประเทศไทย หากไม่ให้ความร่วมมืออาจส่งผลให้การขอวีซ่าถูกปฏิเสธ

หากนโยบายเงื่อนไขใหม่นี้ผ่านการพิจารณาคาดว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับวีซ่าประเภทอื่นรวมถึงวีซ่านักท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน และวีซ่าระยะยาวรูปแบบอื่น ๆ

ท่านมีทางเลือกอะไรบ้าง?
บริษัทประกันในประเทศไทยหลายแห่งไม่มีประกันสุขภาพสำหรับบุคคลผู้มีอายุเกิน 60 ปีอย่างไรก็ตามที่ Pacific Cross เรามีนโยบายการประกันที่หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณของท่าน เรายินดีช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองตามที่ต้องการ

อัตราโรคหลอดเลือดสมองที่กำลังเพิ่มขึ้น

อัตราโรคหลอดเลือดสมองที่กำลังเพิ่มขึ้น

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดเป็นอันดับสองของโลก แม้ว่าปัญหาที่ขัดแย้งกันมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจน้อยกว่ากระบวนการรักษาโรคอื่น ๆ จากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เมื่อประชากรโลกมีอายุมากขึ้น ภาระที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการสูบบุหรี่ และรูปแบบการบริโภคอาหารแบบตะวันตก กลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้หญิงอาจต้องได้รับความดูแลเนื่องจากอายุขัยที่ยาวนานขึ้น และการสูบบุหรี่ก็เพิ่มขึ้น เพื่อให้การรับมือกับปัญหาเป็นไปโดยราบรื่น จำเป็นต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคหลอดเลือดสมองโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในแต่ละปีประมาณ 50,000 คน จากข้อมูลของราชวิทยาลัยแพทย์ เรื่องสุขภาพเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของคนไทย ในประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 250,000 รายต่อปีโดยผู้ป่วยเสียชีวิต 50,000 ราย และประมาณ 30% ของผู้ป่วยเป็นอัมพาต

ในขณะที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาจถึงแก่ความตายได้ แต่ก็มีวิธีที่สามารถป้องกันได้หากผู้ป่วยตระหนักถึงอาการที่เกิดขึ้นและวิธีจัดการ

 • “ F” หมายถึงอาการกระตุกบริเวณใบหน้า
 • “ A” หมายถึงแขนอ่อนแรง
 • “ S” หมายถึงพูดอ้อแอ้ไม่เป็นคำหรือประโยค
 • “ T” หมายถึงสามารถระบุระยะเวลาของแต่ละอาการได้

มีข้อพิสูจน์ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากอาการของโรคหลอดเลือดสมองมีโอกาสน้อยที่จะประสบความพิการในระยะยาวหรือถาวร การวิเคาระห์อาการได้ไวอาจนำไปสู่การเยียวยาโรคทันเวลา และอาจช่วยชีวิตผู้ป่วยได้

มีการอนุมานว่ากลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ติดบุหรี่, ผู้ที่มีความดันสูง, ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง และวิถีการใช้ชีวิตประจำวันที่นั่งอยู่กับที่ ล้วนเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของโรคนี้ แนะนำให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินผักผลไม้ให้มาก ๆ งดเว้นจากการสูบบุหรี่ และจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์

คุณภาพอากาศ PM 2.5

คุณภาพอากาศ PM 2.5

มลพิษทางอากาศนับเป็นสาเหตุทำให้เราหายใจไม่ออก สภาวะหมอกควันหนาแน่นในกรุงเทพฯ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน

ฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายที่รู้จักกันในชื่อ PM 2.5 พุ่งทะลุเกินระดับที่ปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ เมืองหลวงตามรายงานจากกรมควบคุมมลพิษ PM 2.5 เป็นส่วนผสมของหยดของเหลวและอนุภาคของแข็งซึ่งอาจรวมถึงฝุ่นเขม่าและควันซึ่งเป็นหนึ่งในมาตราการหลักของดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ความไม่พอใจของสาธารณชนได้ก่อตัวขึ้น พิธีกรรายการโทรทัศน์ต่างๆ ได้ออกมาให้คำแนะนำแก่ผู้ชมเกี่ยวกับประเภทของหน้ากากที่ควรสวมใส่ ปรากฏการหมอกควันเป็นข้อกังวลอย่างจริงจังของผู้อยู่อาศัยในเมืองที่ต้องต่อสู้กับอากาศเป็นพิษในชีวิตประจำวัน เหตุผลที่หมอกควันกระจายชนิดถาวร รวมถึงการเผาไหม้ไอเสียจากถนนซึ่งเต็มไปด้วยการจราจรของกรุงเทพฯ การเผาไหม้หญ้าฟางตามไร่นาจากเกษตรกรนอกเมือง และมลพิษจากโรงงาน

คำว่าอนุภาคละเอียดหรืออนุภาค 2.5 (PM2.5) หมายถึงอนุภาคขนาดเล็กหรือหยดในอากาศที่มีขนาด 2.5 ไมครอน หรือน้อยกว่า ไมครอนคือหน่วยวัดเช่นเดียวกับ นิ้ว เมตรและไมล์ ในหนึ่งนิ้วบรรจุประมาณ 25,000 ไมครอน ขนาด PM2.5 นั้นจะเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ประมาณสามสิบเท่า

อนุภาคขนาด PM2.5 สามารถเดินทางได้ลึกเข้าไปในทางเดินหายใจจนถึงปอด การสัมผัสกับอนุภาคละเอียดสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้น เช่น ระคายเคืองตา จมูก คอ และปอด รวมถึงการไอ จาม น้ำมูกไหล หายใจถี่ การสัมผัสกับอนุภาคละเอียดอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของปอดและทำให้อาการป่วยแย่ลง เช่นโรคหอบหืดและโรคหัวใจ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบกว่ามีการสัมผัส PM2.5 เพิ่มขึ้นทุกวัน อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ การใช้บริการแผนกฉุกเฉินและการเสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นด้วย การวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าการได้รับสสารอนุภาคละเอียดในระยะยาวอาจสัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง การทำงานของปอดลดลง และอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดและโรคหัวใจเพิ่มขึ้น ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ, โรคหัวใจ, เด็กและผู้สูงอายุอาจไวต่อ PM2.5 เป็นพิเศษ

 

แค่อาการแสบร้อนหน้าอกเฉยๆหรือภาวะหัวใจวายกันแน่

อาการเจ็บหน้าอกเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สร้างความกังวลมากที่สุดที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยหลายๆคนมีอาการส่อเค้าโรคหัวใจวายจริง แต่บางคนก็แค่อาจมีอาการเสียดแน่นหน้าอกรุนแรง

บ่อยครั้งความเจ็บปวดจากอาการหัวใจวายและอาการแสบร้อนกลางอกอย่างรุนแรงเป็นเรื่องยากที่จะวิเคราะห์แยกจากกันว่าแพทย์ต้องมีการทดสอบซับซ้อนเพื่อสืบหาต้นตอสิ่งที่เกิดขึ้น

อาการแสบร้อนกลางอก และหัวใจวายนั้นมีอาการหลายอย่างคล้ายคลึงกันมาก และเกิดขึ้นกับคนประเภทเดียวกัน เช่น ผู้สูงวัย หรือผู้ที่มีน้ำหนักเกิน

สัญญาณบ่งบอกทั่วไปเกี่ยวกับอาการเจ็บเสียดหัวใจ มีดังต่อไปนี้

 • รู้สึกเจ็บแปลบ แสบร้อนบริเวณใต้หน้าอกหรือซี่โครง อาการเจ็บหน้าอกอาจมาพร้อมกับความเป็นกรดในปาก การสำรอกอาหาร หรืออาการแสบไหม้ที่คอ
 • โดยทั่วไปอาการปวดจะไม่กระจายไปยังไหล่คอหรือแขน แต่บางกรณีก็เป็นไปได้
 • อาการปวดมักเกิดหลังอาหารโดยเฉพาะหลังอาหารหรือเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อน
 • อาการปวดเกิดขึ้นเมื่อนอนราบหรือออกกำลังกายในขณะที่อิ่มท้อง
 • อาการมักจะหายเร็วขึ้นหลังจากทานยาลดกรด
 • ไม่ค่อยมีเหงื่อเย็นๆหรืออาการหายใจถี่กระชั้นร่วมกับอาการอื่น ๆ

 

อาการเจ็บแสบหน้าอกมีลักษณะอย่างไร?

อาการเจ็บแสบหน้าอกเริ่มต้นเมื่อกรดในกระเพาะอาหารกระเด็นไปสู่หลอดอาหารซึ่งเชื่อมต่อกับลำคอและกระเพาะอาหาร เมื่อสัมผัสกับความรู้สึกการเผาไหม้ที่บริเวณหน้าอก

ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับอาการดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่แพทย์ต้องทำการวินิจฉัยโรคนี้ แพทย์อาจขอให้ผู้ป่วยทำการทดสอบเป็นพิเศษเพื่อตรวจสอบระดับความรุนแรงของอาการหรือทำการเฝ้าระวัง

 

เมื่อไหร่จึงควรขอความช่วยเหลือ

หากพบว่ามีอาการปวดที่ทรวงอกไม่หายไปง่ายๆและไม่แน่ใจว่าแค่อาการแสบร้อนหน้าอกเฉยๆหรือจะเกิดภาวะหัวใจวายกันแน่ ควรรีบติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน

นอกจากนี้ควรเรียกรถพยาบาลหากคุณมีอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (อาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงจากปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ)

หากมีอาการปวดที่มีระยะเวลานานกว่าสองสามนาทีหรือมีสัญญาณเตือนจากอาการหัวใจวาย ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ทันที รวมถึงกรณีฉุกเฉินหากท่านเกิดความสับสนเกี่ยวกับอาการของตนเองจากอาการแสบร้อนกลางอก หรือหัวใจวาย

โรงพยาบาลเอกชน

รัฐบาลกำหนดเส้นตาย วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องส่งข้อมูลรายงาน ไม่เช่นนั้นแล้วจะมีความผิดรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการกำหนดราคาสินค้าและบริการปี พ.ศ. 2542

ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมให้ข้อมูลต่อทางการถือว่าได้กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 18 จะถูกจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาดูกันว่าทางการจะมีท่าทีอย่างไรกันบ้างกับผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ และจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเมื่อทราบผลลัพท์ที่ออกมา

ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือ แพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนไม่ค่อยออกเอกสารในใบสั่งจ่ายยาที่ลูกค้าสามารถนำไปซื้อตามร้านขายยาทั่วไปข้างนอกได้ ดังนั้นยาทั้งหมดมาจากโรงพยาบาล การควบคุมราคาค่าบริการก็ยังจัดเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับรัฐบาล เว้นแต่ว่ามีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่กล่าวว่าราคาค่าบริการอยู่ระหว่าง 30-300% สูงกว่าราคาผลิตที่น่าตกใจและกระทรวงพาณิชย์ยังพบอีกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์สูงเกินไป

คุณเคยไปพบแพทย์กี่ครั้งแล้วได้ยากลับมาบ้าน 4-5 ชนิด คุณเคยตั้งคำถามมั้ยว่าทำไม? คุณมียาเหมือนกันที่บ้านหรือเปล่าแล้วทำไมต้องรับยาที่มีอยู่แล้วที่บ้านด้วย ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ มีผลต่อการถูกเพิ่มเบี้ยประกันในแต่ละปี

ในขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งซื้อเครื่องมือผ่าตัดปฏิบัติการเชิงหุ่นยนต์ คำถามก็คือเครื่องมือเหล่านี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการผ่าตัดนั้นๆหรือไม่? หรือนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มความซับซ้อนของการกำหนดราคาที่โรงพยาบาลบางแห่งเรียกร้องหรือไม่? เราไม่แน่ใจว่าคุณจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องเนื่องจากโควต้าและการใช้อุปกรณ์มีอยู่ในโรงพยาบาลที่เราเข้าแต่ละครั้ง โรงพยาบาลเหล่านี้ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องจากโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งว่าค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในประเทศไทยมีราคาถูกกว่าในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก หากนี่เป็นข้อแก้ตัวที่ใช้ในการประเมินราคาที่มากเกินไปเราทุกคนก็ถูกหลอกเพราะสหรัฐอเมริกา ก็เป็นประเทศที่เรียกเก็บการรักษาพยาบาลที่สูงและงี่เง่ามาก

ทอม ทอมสัน

ปัจจุบันกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการความสะดวกรวดเร็วตามไปด้วย ทางบริษัทแปซิฟิคครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) จึงเร่งส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน เพื่อตอบรับความต้องการและเข้าถึงทุกท่าน ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่ www.pacificcrosshealth.com ทั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพในนานาสาระสุขภาพ “Health Matters” ฉบับนี้อีกเช่นเคย

ทอม ทอมสัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์? อะไรคือปัญหา?

มีเส้นแบ่งระหว่างนักดื่มระดับปานกลางหรือดื่มเพื่อสังคมกับผู้ติดสุราเรื้อรังหรือไม่? ปริมาณแอลกอฮอล์เท่าใดจึงจะถือว่ามากเกินไป? ทฤษฎีบางทฤษฎีชี้ให้เห็นว่าโรคพิษสุราเรื้อรังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณสุราที่ผู้คนดื่ม จิตแพทย์มีชื่อเสียงท่านหนึ่งกล่าวว่า“ บางคนดื่มเพียงเล็กน้อยก็สามารถกลายเป็นคนติดเหล้าได้ในขณะที่คนดื่มจัด ๆ ไม่ติด”

มีหลักสองข้อสำหรับการวินิจฉัยโรคพิษสุราเรื้อรัง ภาวะร่างกายคุ้นชินกับแอลกอฮอล์ และภาวะร่างกายถอนพิษสุรา การที่ร่างกายชินกับสุรานับเนื่องมาจากการที่ผู้ดื่มเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์ได้เรื่อยๆ ส่วนอาการถอนเหล้ามีผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นเมื่อการใช้แอลกอฮอล์สิ้นสุดลง ลักษณะอาการถอนเหล้าทางกายภาพได้แก่ อาการปวดหัว วิงเวียน คลื่นไส้ เหงื่อออก และอัตราการเต้นของหัวใจถี่ ลักษณะถอนเหล้าด้านจิตใจ ได้แก่ ความวิตกกังวล หงุดหงิดระคายเคือง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ความจำและสมาธิบกพร่อง นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอภิปรายกันอย่างต่อเนื่องถึงปริมาณแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัย เฉพาะแอลกอฮอล์มักจะไม่อันตรายถึงเพียงนั้น แต่นักดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักหรือคนติดเหล้าจะมีความเสี่ยงต่อการป่วยจากแอลกอฮอล์ แม้จะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ แต่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลกได้รับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษหน้า

ในทางจิตวิทยา การพึ่งพาแอลกอฮอล์อาจส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่การงานได้ไม่ดี มีอาการหลอน พฤติกรรมก้าวร้าว ควบคุมตัวเองไม่ได้ ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ การหย่าร้าง และหนี้สิน การบำบัดต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ผิดๆสามารถดำเนินการได้ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ โดยมากเริ่มต้นด้วยการลดแอลกอฮอล์ ตามด้วยการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และจัดการกับอาการถอนสุรา สำหรับผู้ที่ติดและต้องการเลิกอย่างจริงจัง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับความเจ็บป่วยทางจิตประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย หลายคนไม่ตระหนักหรือยอมรับว่าตนป่วยและไม่ต้องการขอความช่วยเหลือจากแพทย์ การรักษาผู้ติดสุราอาจเริ่มจากที่บ้านได้ง่ายๆโดยลดจำนวนคนดื่ม หากล้มเหลวนั่นอาจหมายถึงว่าดื่มจนติดกันไปเสียแล้ว ควรรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือทันที

แหล่งข้อมูลจาก ไลฟ์ เดอะบางกอกโพสต์

ยาที่อาจจะช่วยชะลอการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากช้าลงได้ถึงสองปี

ผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนี้อาจจัดได้ว่าเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งกลุ่มที่รักษายากที่สุด ทุกๆปี มีผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ประมาณ 150,000 คนจากทั่วโลก ในระยะที่มีความรุนแรงในระดับที่ยากต่อการรับการรักษาเบื้องต้น ถึงแม้ว่าเชื้อจะยังไม่แพร่ระบาดไปจนถึงจุดที่สามารถมองเห็นชัดแต่ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะเข้าสู่ภาวะตึงเครียด เพราะมะเร็งสามารถแพร่ไปยังกระดูกและอวัยวะอื่น ๆอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง

นักวิจัยเพิ่งค้นพบผลจากการทดลองทางการแพทย์ว่ามีตัวยาสองชนิดช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้ สามารถยืดเวลาการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดนี้ได้อีกสองปีก่อนที่มะเร็งจะลุกลามทั่วร่างกาย ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยพอจะเวลามากพอในการรับมือเตรียมพร้อมรับความเจ็บปวดและอาการต่าง ๆ ของการแพร่กระจาย อันเป็นผลให้ต้องใช้เคมีบำบัดร่วมกับการรักษาอื่น ๆ

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองในผู้ชายทั่วโลก จากการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการผ่าตัดและการฉายรังสี ไม่ได้ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน ที่จะป้องกันไม่ให้ฮอร์โมนเพศชายยึดเกาะหรือแพร่เข้าในเซลล์มะเร็ง จากการศึกษาพบว่าสองในสามของชายที่ใช้สารยับยั้งตัวรับ แอนโดรเจน ในขณะส่วนที่เหลือใช้ยาหลอก คนไข้ทั้งหมดนั้นยังคงได้รับการบำบัดด้วยการยับยั้งแอนโดรเจน การศึกษานี้ถือเป็นความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนำไปสู่การปรับปรุงทางคลินิก และเป็นบ่งชี้เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ายาเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ แม้ว่านักวิจัยควรจะเฝ้าติดตามผลการรักษาผู้ป่วยให้นานขึ้นเพื่อให้ทราบโดยแน่ชัด ยาทั้งสองประเภทมีความปลอดภัยและมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนหนึ่งได้ตักเตือนเกี่ยวกับความตื่นตัวในการที่จะใช้ยาใหม่ ๆ เพื่อการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ท่านมีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดแตกหรือไม่?

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่คนอายุต่ำกว่า 60 ปี ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุวัยทำงานและแม้กระทั่งวัยรุ่นก็สามารถถูกคุกคามโดยอาการเส้นเลือดแตกได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

ประเภทของภาวะเส้นเลือกแตกหมาย รวมถึง เอ็มโบลิค ซึ่งก็คือภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อเลือดอุดตันที่หัวใจหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย เดินทางเข้าสู่เส้นเลือดและอุดตันหลอดเลือดขนาดเล็กในสมอง

 • การเกิดลิ่มเลือดในสมอง เกิดขึ้นเมื่อลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดสมองซึ่งถูกบีบโดยการสะสมของสารไขมัน
 • ภาวะเลือดออกในสมอง เกิดขึ้นเมื่อเส้นเลือดแตกและมีเลือดออกในสมองที่อ่อนแอ เลือดสะสมและก่อแรงกดดันต่อเนื้อเยื่อสมองรอบ ๆ ทำให้เกิดความบกพร่อง

เวลาเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง หากมีอาการเกิดขึ้นผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุด หากได้รับการรักษาทันท่วงทีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดได้มากและฟื้นไข้ได้อย่างสมบูรณ์

 • อาการโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ แขนอ่อนแรง แขนขาชา เดินไม่สะดวก พูดด้วยความยากลำบากมักจะกะท่อนกะแท่นไม่เป็นประโยค ลักษณะหน้าตาบิดเบี้ยว ร่วมกับอาการปวดศีรษะขั้นวิกฤติ
 • ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ เส้นเลือดแดงตีบและโรคหัวใจซีกบนหรือโรคหัวใจอื่น ๆ พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและมีความตื่นตัวในการควบคุมน้ำหนัก

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง หากมีการวินิจฉัยยืนยันแล้วว่าผู้ป่วยเป็นลิ่มก้อนใหญ่ วัสดุที่ใช้ในการนี้จะถูกฉีดเข้ากระแสเลือดเพื่อระบุตำแหน่ง หลังจากนั้นก็อาจเอาลิ่มออกโดยวิธีการรักษาผ่าตัดเล็ก เนื่องจากลักษณะที่บอบบางของหลอดเลือดเล็ก ๆ ทุกขั้นตอนจะต้องดำเนินการโดยทีมแพทย์รังสีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

ภาวะเส้นเลือดแตกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเกิดซ้ำได้อีก พึงตระหนักในการใช้ชีวิตตามแนวสุขภาพ ศึกษาประวัติครอบครัวของตน ควรตรวจสุขภาพประจำปีบ้าง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองควรเปิดใจต่อการพักฟื้นในช่วงต้นซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นตัวของสมองและการทำงานของกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และการเกิดลิ่มเลือด

แหล่งข้อมูล: – ศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์กรุงเทพ

ระมัดระวังในการเดิน…อันตรายจากการล้มในผู้สูงวัย

ทุกคนคงเคยเดินๆ อยู่แล้วเกิดล้ม แต่คนที่มีอายุมากเวลาล้มอาการน่าเป็นห่วง และมักหกล้มได้ง่ายด้วยการหกล้มเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยมาก หากท่านเกิดหกล้ม สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตกใจ หากท่านไม่ได้บาดเจ็บและรู้สึกแข็งแรงพอที่จะลุกขึ้นก็อย่าพรวดพราดลุกขึ้น ค่อยๆ ลุก ถ้าท่านรู้สึกเจ็บปวด หรือไม่สามารถลุกขึ้นได้ ให้พยายามขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ควรพกมือถือในกระเป๋าเพื่อความสะดวกในการโทรขอความช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะประสบกับเหตุการณ์ล้มคะมำ เนื่องจากอาจมีปัญหาเรื่องการรักษาความสมดุลและความอ่อนแอของกล้ามเนื้อ การมองเห็นไม่ค่อยดี หรือมีปัญหาสุขภาพในระยะยาว เช่น โรคหัวใจ ภาวะสมองเสื่อม หรือความดันโลหิตต่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หรือวูบได้ อัตราความเสี่ยงของการหกล้มมีมากขึ้นในบริเวณพื้นผิวเปียกน้ำ แสดงในห้องมืดสลัว การปูผ้าเช็ดเท้าหรือพรมที่ไม่ได้ยึดติดอย่างปลอดภัย การเข้าไปในห้องเก็บของ เดินลงบันได หรือรีบวิ่งเข้าห้องน้ำ

มีหลายวิธีที่ท่านสามารถลดความเสี่ยงที่จะหกล้มได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในบ้าน เช่น จัดข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ม้ายสายไฟและเก็บขอบพรมที่หลุดลุ่ยทรุยทราย ซับน้ำบนพื้นผิดที่เปียกลื่นให้หมดใช้เสื่อหรือพรมชนิดกันลื่น หันมาสนใจการออกกำลังกายซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงและความสมดุลของร่างกาย นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการลดปรีมาณที่ดื่ม ซึ่งจะช่วยท่านลดความเสี่ยงในการหกล้ม…อย่าลืมดูพื้น และสิ่งรอบตัวเมื่อท่านเดินเล่นกลางแจ้งตลอดเวลา

รายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย

ประเทศไทยมีสุนัขจรจัดประมาณ 10 ล้านตัว หนึ่งในสิบของสุนัขในกรุงเทพฯ มีการสงสัยว่ามีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นไวรัสที่มีผลกับต่อมระบบประสาทส่วนกลาง ก่อให้เกิดโรคระบบประสาทในสมอง ในหลายกรณีอาจถึงแก่ชีวิต การติดเชื้อเกิดขึ้น เมื่อน้ำลายจากสัตว์ที่มีเชื้อเข้าสู่แผลเปิด ปาก หรือตา เมื่อโดนสัตว์นั้นกัด แม้ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แต่มีเพียงไม่กี่กลุ่มที่ระบุว่าเป็นพาหะนำโรค ตามปกติแล้วสุนัข แมว ค้างคาวและสุนัขจิ้งจอกจัดอยู่ในกลุ่มต้องสงสัยว่าเป็นสัตว์ที่นำเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

ปัจจัยหนึ่งในการรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้า คือกระตือรือร้นที่จะหาทางทางป้องกัน เพราะโรคนี้สามารถป้องกันได้ 100% เพื่อการจัดการกับความเสี่ยงติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับวัคซีนจะจัดให้ผู้ป่วยในปริมาณหลากหลาย ตามระยะเวลากำหนดสองถึงสามสัปดาห์ เด็กมีความเสี่ยงในการรับเชื้อสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเล่นกับสัตว์และไม่ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกกัดแล้วไม่รายงานรอยขีดข่วนของสัตว์

เมื่อถูกสัตว์จรจัดกัด ให้รีบทำความสะอาดแผลด้วยสบู่และน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากนั้นควรไปพบแพทย์ทันที

สัญญาณและอาการของโรคพิษสุนัขบ้า เบื้องต้นมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ ตัวร้อน ปวดศีรษะและความรู้สึกไม่สบายตัว อาจเป็นติดต่อกันหลายวัน บริเวณที่ถูกกัดรู้สึกเจ็บๆคันๆ

การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้ เป็นเหตุให้เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในปีพ. ศ. 2563 และในระหว่างนี้การเฝ้าระวังและความรอบคอบอาจเป็นวิธีที่ยาวนานในการปกป้องโรค อย่างไรก็ตามควรมีการพิจารณามาตรการป้องกันพิเศษ เช่น การรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนที่จะไปเยือนประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยาที่อาจจะช่วยชะลอการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากช้าลงได้ถึงสองปี

ผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนี้อาจจัดได้ว่าเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งกลุ่มที่รักษายากที่สุด ทุกๆปี มีผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ประมาณ 150,000 คนจากทั่วโลก ในระยะที่มีความรุนแรงในระดับที่ยากต่อการรับการรักษาเบื้องต้น ถึงแม้ว่าเชื้อจะยังไม่แพร่ระบาดไปจนถึงจุดที่สามารถมองเห็นชัดแต่ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะเข้าสู่ภาวะตึงเครียด เพราะมะเร็งสามารถแพร่ไปยังกระดูกและอวัยวะอื่น ๆอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง
นักวิจัยเพิ่งค้นพบผลจากการทดลองทางการแพทย์ว่ามีตัวยาสองชนิดช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้ สามารถยืดเวลาการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดนี้ได้อีกสองปีก่อนที่มะเร็งจะลุกลามทั่วร่างกาย ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยพอจะเวลามากพอในการรับมือเตรียมพร้อมรับความเจ็บปวดและอาการต่าง ๆ ของการแพร่กระจาย อันเป็นผลให้ต้องใช้เคมีบำบัดร่วมกับการรักษาอื่น ๆ
มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองในผู้ชายทั่วโลก จากการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการผ่าตัดและการฉายรังสี ไม่ได้ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน ที่จะป้องกันไม่ให้ฮอร์โมนเพศชายยึดเกาะหรือแพร่เข้าในเซลล์มะเร็ง จากการศึกษาพบว่าสองในสามของชายที่ใช้สารยับยั้งตัวรับ แอนโดรเจน ในขณะส่วนที่เหลือใช้ยาหลอก คนไข้ทั้งหมดนั้นยังคงได้รับการบำบัดด้วยการยับยั้งแอนโดรเจน การศึกษานี้ถือเป็นความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนำไปสู่การปรับปรุงทางคลินิก และเป็นบ่งชี้เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ายาเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ แม้ว่านักวิจัยควรจะเฝ้าติดตามผลการรักษาผู้ป่วยให้นานขึ้นเพื่อให้ทราบโดยแน่ชัด ยาทั้งสองประเภทมีความปลอดภัยและมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนหนึ่งได้ตักเตือนเกี่ยวกับความตื่นตัวในการที่จะใช้ยาใหม่ ๆ เพื่อการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

อันตรายแฝงในแป้งฝุ่น …

แม้จะมีรายงานและทฤษฎีหลายชิ้น ในทางตรงกันข้ามก็มีหลักฐานที่ยังไม่แน่ชัดว่าการใช้ผงแป้งสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ในสถานะธรรมชาติ แป้งบางชนิดอาจมีแร่ใยหิน ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตาม ผงแป้งในประเทศที่ทันสมัยไม่มีแร่ใยหิน

แป้งไร้สารใยหินที่พบในแป้งฝุ่นสมัยใหม่ ได้รับการแนะนำเพิ่มเติมว่ามีอัตราความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่ในผู้หญิงที่ใช้แป้งโรยเป็นประจำ การศึกษาในสตรีหลาย ๆ แห่ง ได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผงแป้งและมะเร็งรังไข่กับผลการวิจัยที่หลากหลาย การศึกษาบางแห่งรายงานความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่รายอื่น ๆ พบว่าไม่มีการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานใดที่จะชี้ให้เห็นว่าผงแป้งโรยตัวสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งชนิดอื่น ๆ ได้ เนื่องจากหลักฐานการวิจัยที่ไม่สามารถสรุปได้นี้ แป้งฝุ่นถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเป็นไปได้ในการก่อมะเร็ง โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเร็ง (IARC) เมื่อคนนำไปใช้กับอวัยวะบางส่วน เมื่อเราสูดดมสารที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินอาจทำให้เกิดมะเร็งได้ เนื่องจากแร่ใยหินไม่ได้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องแป้งสำหรับผู้บริโภคสมัยใหม่ ความเสี่ยงจากการสัมผัสนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสำหรับพนักงานในอุตสาหกรรมที่อาจมีเส้นใยหินธรรมชาติในระยะยาว การศึกษาการสัมผัสกับงานอาจมีความซับซ้อนโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแป้งโรยตัวอยู่ในรูปแบบธรรมชาติอาจมีแร่ใยหินและแร่ธาตุในปริมาณต่างๆ คำแนะนำที่ดีที่สุดคือการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง ควรแน่ใจว่ากำลังจะซื้อและใช้อะไรอยู่ ก่อนที่จะทำเช่นนั้นควรอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามที่ระบุในบรรจุภัณฑ์และหลีกเลี่ยงการใช้แป้งฝุ่นกับผิวหน้า ถูเข้าสู่ผิวหนัง หรือสูดดม

How to clean your ears – without using cotton buds

ในไม่ช้าจะมีการห้ามใช้ก้านฝ้ายคอตตอนบัดเพื่อขจัดปัญหามลพิษจากพลาสติก คอตตอนบัดมีขนาดเล็ก แต่ความจริงแล้วเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของมลภาวะทางทะเลรุนแรงที่สุด คนจำนวนมากใช้เสร็จก็โยนลงถังชักโครก คอตตอนบัดมีขนาดเล็กพอที่นกและสัตว์ทะเลจะกินเข้าไป ดังนั้นก้านฝ้ายจึงอันตรายมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้มีปลาวาฬเสียชีวิตทางตอนใต้ของประเทศไทยหลังจากกลืนกินถุงพลาสติกมากกว่า 80 ชิ้น เป็นเรื่องที่น่าเศร้า คณะกู้ภัยไม่สามารถช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้ได้

 

ความสะดวกในการใช้คอตตอนบัดแคะหูเพื่อขจัดเศษขี้หูและเศษอื่น ๆได้ผลดี ทว่ากลับส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะเรียนรู้วิธีดำเนินชีวิตโดยไม่มีคอตตอนบัด อันที่จริงแล้วคอตตอนบัดไม่ได้ดีต่อการทำความสะอาดหูเท่าไร คอตตอนบัดอาจจะดันขี้หูลึกลงไปด้านใน เราไม่จำเป็นปั่นเอาขี้หูออก เพราะขี้หูมีคุณประโยชน์ในการขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง และป้องกันสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้าไปในหู เราจะเขี่ยขี้หูออกก็ในกรณีที่รูหูมีการอุดตัน เพียงแค่หยอดน้ำมันมะกอก 2-3 หยดลงในหู สองครั้งต่อวันเป็นเวลาประมาณสองสามวัน ขี้หูจะอ่อนตัว และจะค่อยๆหลุดออกมาเอง

ใช้ผ้าอุ่นเปียกหมาดๆประคบบริเวณหูด้านนอก ซึ่งหูชั้นนอกเป็นอวัยวะที่เราทำความสะอาดได้อย่างปลอดภัย ใช้ผ้าคลึงไปตามเส้นโค้งรอบๆหู โดยไม่ต้องพยายามที่จะแหย่เข้าไปในรูหู หูชั้นนอกเป็นจุดที่มองเห็นได้ ดังนั้นพื้นที่ส่วนนี้จึงจำเป็นต้องทำความสะอาด เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ แหนบ เข็ม และอุปกรณ์ชิ้นเล็ก ๆ ที่แหลมคมอื่นๆ อย่าให้หลุดเข้าไปในหูเนื่องจากอาจทำให้หูเกิดการบาดเจ็บได้

อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ทั่วโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย

ชาวต่างชาติหลายท่านเลือกที่จะเข้ามาท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน หรือย้ายถิ่นฐานมาพำนักในประเทศไทยอย่างถาวร เนื่องจากมีบริการด้านสุขภาพคุณภาพสูงเท่าที่ประเทศหนึ่งๆสามารถนำเสนอได้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการดูแลผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่มากด้วยประสบการณ์ การรักษาพยาบาลมีคุณภาพ ทำให้สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกรายในโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ดี

เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีช่องทางการรับชำระเงินอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเงินสด บัตรเครดิตหรือประกันสุขภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงของโรงพยาบาล ในขณะที่อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพทั่วโลกกำลังประสบปัญหาต้นทุนที่สูงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอัตราเงินเฟ้อด้านการแพทย์เป็นเวลาหลายปีและกำลังถีบตัวใกล้เคียงกับตัวเลขสองหลักขึ้นทุกขณะ เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 9.2% ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้ค่อนข้างสูงและ เพิ่มขึ้นในอัตรารวดเร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลาย ๆ หลายประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และมีแนวโน้มว่าจะสูงเกินกว่าที่คนชนชั้นกลางทั่วไปจะสามารถรับมือได้ การมีประกันสุขภาพที่ดีจะช่วยคุ้มครองท่านจากภาระค่าใช้จ่ายสูงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ รวมทั้งลดความเครียดทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้

แวดวงธุรกิจการดูแลสุขภาพของไทยได้มีการขยายและเติบโตมากขึ้น ถึงแม้ว่าต้นทุนการรักษาจะต่ำกว่าในหลายประเทศ (ไม่ใช่ทั้งหมด) แต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังค่อนข้างสูงเกินไปสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉลี่ย นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักไว้ว่าปรากฏการณ์เงินเฟ้อทางการแพทย์ทั่วโลกจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาทั่วโลกจะเพิ่มมากขึ้นอีกในหลายปีข้างหน้า

* หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้จากอินเทอร์เน็ต โดยดูในเว็บไซต์โรงพยาบาลต่างๆ ตามกฎหมายแล้วโรงพยาบาลไทยทุกแห่งจะต้องเปิดเผยรายการค่าใช้จ่ายต่อสาธารณะ การผ่าตัดตาสำหรับต้อกระจก หรือการซ่อมแซมส่วนม่านตา หรือการเปลี่ยนข้อเข่า จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนอื่นๆ เช่น ตัดชิ้นส่วนหลอดเลือดหัวใจตีบ การผ่าตัดหัวใจ และการเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจจะสูงขนาดไหนท่านควร หาข้อมูลเรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนจะเป็นการดี

การฟื้นฟูสุขภาพ และการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

เครื่องดื่มผสมน้ำตาลเป็นอันตราย

ทุกวันนี้ เด็กๆ วัยรุ่นและผู้ใหญ่ส่วนมากมักชอบบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ยิ่งเป็นการเพิ่มปริมาณแคลอรี่เข้าไปในอาหารที่กินเป็นประจำอยู่แล้วอีกหลายร้อยแคลอรี่ มีงานวิจัยระบุว่าการลดการดื่มน้ำหวานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหลอดเลือดหัวใจ

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าเด็กและผู้ใหญ่ควรจำกัดการบริโภคเครื่องดื่มผสมน้ำตาลลงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนแคลอรี่ทั้งหมด โซดาปริมาณยี่สิบออนซ์มีน้ำตาลถึง 15-18 ช้อนชา เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลชนิดเดียวมีน้ำตาลเกินร้อยละสิบสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยในอาหารสองพันแคลอรี่

ไม่เพียงแค่โซดาและเครื่องดื่มให้พลังงานที่ต้องระวัง กาแฟทั้งหลายก็มักจะมีน้ำตาลมากกว่าค่าเฉลี่ยของเครื่องดื่มประเภทโคล่า

เศรษฐกิจที่ผิดพลาด?

จอร์จ เบอร์ตัน อดีตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวออสเตรเลียมักจะกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ความจริงเขามีความสามารถพอที่จะจ่ายเบี้ยประกันได้ แต่ยังไม่เคยทำประกันสุขภาพสักทีเพราะเขาคิดว่ายังมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นรออยู่

 ปีนี้เขาได้รับพินัยกรรมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทเนื่องจากการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว จอร์จใช้ชีวิตเกษียณที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ชายหาดจอมเทียน ตั้งใจว่าจะใช้เงินพินัยกรรมส่วนหนึ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายในการพักผ่อนครั้งนี้ จู่ๆเขาก็รู้สึกรระคายเคืองและเจ็บตาข้างซ้าย ภายหลังตรวจพบว่าเป็นอาการจอประสาทตาลอก

จอร์จต้องใช้เงินจำนวน 500,000 บาทสำหรับการผ่าตัดสามครั้งรวมทั้งการผ่าตัดเลเซอร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ตรวจสุขภาพหลายรอบและค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อรับการรักษาเยียวยาอย่างที่มีประสิทธิภาพเป็นเวลาสามเดือนเนื่องจากเขาไม่สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกเพราะตาที่มองเห็นไม่ค่อยชัด อีกทั้งเขายังมีค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก จอร์จได้ประมาณการค่าใช้จ่ายของเขาทั้งหมดเป็นเงิน 700,000 บาท ตอนนี้เขาสามารถเดินทางกลับบ้านที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าอาจจะมีการผ่าตัดรักษาตาเพิ่มเติมเห็นได้ชัดว่ามรดกที่ได้รับมาของเขาถูกนำมาเป็นค่ารักษาพยาบาลเขาโดยเฉพาะ จอร์จอดสงสัยไม่ได้เลยว่าถ้าไม่มีเงินก้อนนี้เขาจะผ่านพ้นวิกกฤตินั้นมาได้อย่างไร สิ่งหนึ่งที่เขาได้ตระหนักถึงก็คือว่า เขาไม่สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอื่น ๆทำนองนี้ในอนาคตได้แน่นอนตราบใดที่เขาจะยังคงไม่มีประกันสุขภาพ …


เมื่อคุณไม่สามารถทนต่อความร้อน …

ในฤดูร้อนช่วงเวลากลางวันจะยาวนานขึ้น นั้นหมายถึงสภาพอากาศที่ร้อนตลอดทั้งวัน เราจึงมีความจำเป็นในการเลือกใช้ครีมกันแดดเพื่อป้องกันแสงยูวี ครีมกันแดดช่วยปกป้องผิวของเรา ทางกายภาพโดยการป้องกันแสงยูวี และทางชีวภาพโดยป้องกันการคายคาร์บอนจากสารเคมี เมื่อจะเลือกครีมกันแดด เราควรดูส่วนผสมของครีม ค่าปกป้องเอสพีเอฟ (ช่วยป้องกันแสงแดด) และส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพ

ครีมกันแดดชนิดสเปรย์มีความสะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราตัวเปียก แต่เราควารใช้ในปริมาณที่มากพอที่จะช่วยปกป้องแสงแดดได้อย่างเต็มที่ และระมัดระวังเพราะอาจสูดละอองสเปรย์เข้าไปซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพในหลายๆ ด้าน

โลชั่นกันแดดควรมีค่าอย่างน้อย SPF 15 หากใช้ตัวที่มีค่า SPF 30 ได้ยิ่งดี SPF 15 ป้องกันรังสียูวีบีได้ร้อยละ 93 SPF 30 ป้องกันได้ร้อยละ 97 และ SPF 50 ป้องกันร้อยละ 98 ควรคิดเสมอว่าการกลางแสงแดดที่ไหน เมื่อไร ระยะเวลานานแค่ไหนเพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผิวเราไหม้จากแสงแดด

เอสพีเอฟจะช่วยวัดความสามารถของครีมกันแดดในการกรองรังสียูวีบีที่มากับการถูกแดดเผาและก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง อย่างไรก็ตามเอสพีเอฟเป็นเพียงมาตรการวัดรังสียูวีบีและไม่ได้ปกป้องเราจากรังสียูวีเอ ความแตกต่างระหว่างยูวีบีและยูวีเอ คือ ยูวีเอไม่ได้กรองโดยชั้นบรรยากาศโอโซนและไม่ก่อให้เกิดผิวไหม้แต่สามารถทำให้สีผิวคล้ำลงและการเกิดริ้วรอยเพราะยูวีเอสามารถซึมลึกลงไปในผิวได้ วิธีการตรวจสอบว่าครีมกันแดดป้องกันรังสียูวีเอหรือไม่ คือ การตรวจสอบว่าฉลากระบุคำว่า ” Broad spectrum (คลื่นความถี่กว้าง)” สละเวลาในการอ่านฉลากจะทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการสร้างผิวสีน้ำผึ้งและภาวะถูกแดดเผา โดยปกติค่าเอสพีเอฟจะอยู่ด้านหน้ากล่องหรือขวดบรรจุภัณฑ์ รายละเอียดของส่วนผสมครีมกันแดดจะอยู่ด้านหลัง เช่น ซิงค์ออกไซด์, ไทเทเนียมไดออกไซด์ หรือสารเคมี

โรคเบาหวานโดยสังเขป

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถดึงเอาพลังงานจากอาหารมาใช้ได้ โรคนี้เป็นผลมาจากการที่ตับอ่อนมีความบกพร่องในการผลิตอินซูลิน หรือผลิตอินซูลินได้แต่ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้

โดยส่วนใหญ่เราคงเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคเบาหวาน แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคนี้มีลักษณะอาการอย่างไร เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเรารับประทานอาหาร อาหารจะถูกย่อยเป็นกลูโคสหรือน้ำตาลซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพให้คำแนะนำว่าเราไม่ควรกินน้ำตาลมากเกินไป แต่อย่างไรก็ตามร่างกายก็ต้องใช้กลูโคสในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อช่วยควบคุมการเผาผลาญอาหารและให้พลังงานกับร่างกาย

ในระหว่างการย่อยอาหารนั้น น้ำตาลจะเคลื่อนที่สู่ร่างกายทางกระแสเลือดเพื่อไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกายโดยใช้อินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อน เป็นตัวนำน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด ดังนั้นถ้าร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตอินซูลินจากตับอ่อน  จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย

ถ้าร่างกายผลิตอินซูลินได้ไม่สอดคล้องกับปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดหรือว่าร่างกายมีปัญหาในการผลิตอินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และถ้ามีอาการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นระยะยาวถึงแม้ว่าจะควบคุมอาหารเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน

อาการของโรคเบาหวานประเภท 1

วันนี้ท่านรู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลง?

สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับนานาสาระสุขภาพของบริษัทแปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

ผมหวังว่าท่านคงจะได้รับความเพลิดเพลินในการอ่านบทความที่ทางเราเลือกมานำเสนอ และหวังว่าบทความต่างๆเหล่านี้จะให้ประโยชน์แก่ท่านเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก ซึ่งผมเชื่อว่าศาสตร์แขนงนี้เป็นการรักษาพยาบาลอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะกับยุคอนาคตในแง่ของการดูแลป้องกันสุขภาพโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ อย่างไรก็ดีขอความกรุณาท่านตรวจสอบกับทางบริษัทฯ ก่อนเกี่ยวกับผลประโยชน์ความคุ้มครองกรมธรรม์สุขภาพของท่าน ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก

ขอให้ท่านติดตามอ่านบทความนานาสาระสุขภาพต่อไป ทางเรามีความปรารถนาดีให้ท่านและครอบครัวเพื่อความสุขกับการมีสุขภาพที่ดี

วันนี้ท่านรู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลง?
ท่านเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับการต้องเข้าๆออกๆร้านขายยาเพื่อซื้อยาสารพัดชนิดทั้งยาเม็ด ยาขวด ซึ่งเสียเงินเสียทองไปมากมายแล้วยังไม่ทราบว่ากินเข้าไปแล้วจะได้ผลบ้างหรือไม่?
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่การดูแลทางการแพทย์ที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานมากนัก รวมทั้งภาษาหรือการสื่อสารก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก บางครั้งท่านเองก็ไม่แน่ใจเสียทีเดียวว่ายาที่หมอสั่งให้ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านกินนั้นมีส่วนผสมอะไรบ้าง อีกทั้งบ่อยครั้งยาที่กินก็อาจมีมากเกินไป จึงทำให้ค่าใช้จ่ายสูงซึ่งบางทีก็ไม่จำเป็นและไม่ค่อยปลอดภัย

แพทย์ทางเลือกเป็นการรักษาพยาบาลอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว เพราะวิธีนี้เน้นการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติในการดูแลรักษา
การใช้แพทย์ทางเลือกแทนการใช้ยาตามปกติ เช่น ในโรคเบาหวาน และการยาฉีดยาลดปริมาณคอเลสเตอรอลและการใช้ยากลุ่มสเตติน (Statin) ช่วยลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาได้

มีบริษัทต่างๆจำนวนมากทั่วโลกที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องโดยใช้สูตรเฉพาะและส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ สมดุล และมีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านั้นได้ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับรองและเผยแพร่การวิจัยในห้องทดลอง อันเป็นเครื่องยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาผลิตออกมาสู่สาธารณะเป็นอย่างดี

การแพทย์ทางเลือกอาจจะถูกออกแบบมาเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมการดูแลรักษาพยาบาลและอนามัยของท่าน ช่วยให้ท่านรู้สึกดีขึ้น และมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น หากเจ็บป่วยก็ฟื้นไข้เร็วขึ้น ฉะนั้นการศึกษาและพิจารณาแพทย์แผนทางเลือกก็เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ

หากท่านมีความสนใจในการรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยกรุณาโทรศัพท์ 0-2401-9189

โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม – สิ่งที่แตกต่างกันคือ
ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์อาจจะมีหลายอาการที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งสองโรคนี้สามารถใช้เรียกอาการเหมือนกันได้ ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันโดยรวม ไม่ได้เป็นโรคที่เฉพาะเจาะจง คำว่า “ภาวะสมองเสื่อม” ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายกลุ่มอาการที่อาจรวมถึงการสูญเสียความจำ ความคิด อุปสรรคในการนึกคิดแก้ปัญหาต่างๆหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาสื่อสาร ภาวะสมองเสื่อมเกิดจากเซลล์สมองถูกทำลายและอัลไซเมอร์ก็เป็นโรคที่ทำลายสมอง จึงจัดได้ว่าอัลไซเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อม

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม เมื่อมีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม มักจะไม่ทราบต้นตอหรือสาเหตุต่างๆที่อยู่เบื้องหลังอาการอย่างแท้จริง ในขณะที่โรคอัลไซเมอร์นั้นสามารถที่จะเข้าใจอาการบ่งชี้ที่แน่นอนได้ นอกจากนี้การเกิดโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาด ในขณะที่ภาวะสมองเสื่อมบางชนิด เช่นเกิดจากปัญหาทางโภชนาการหรือการใช้ยาเสพติดสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้

การปรับอาหารให้สมดุลสามารถลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมได้ รวมถึงการปรับปรุงทักษะด้านความจำและภาษา ผู้สูงอายุที่นิยมรับประทานปลา เนื้อไม่ติดมัน ถั่ว ธัญพืช ผักผลไม้และไขมันดีมีส่วนช่วยให้สุขภาพสมองดีขึ้น นักวิจัยเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาคุณภาพชีวิต ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสุขภาพจิต เช่น อัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น

อาหารดี ชีวิตดี
นอกจากน้ำหนักตัวที่ลดลงดูดีสมส่วนแล้ว พบว่าการรับประทานอาหารที่ดีตามธรรมชาติจะช่วยให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นและหากทำอย่างถูกต้องเรายังสามารถที่จะประหยัดเงินค่าอาหารในแต่ละเดือนได้อีกด้วย

การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหมายถึงการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแปรรูปหรือถูกปรุงแต่งขัดสีมากๆ นอกจากนี้ควรจำกัดปริมาณเกลือและน้ำตาล เน้นกินอาหารตามฤดูกาล ถ้าเป็นไปได้ควรทำอาหารกินเองที่บ้าน

หากต้องการมีสุขภาพที่ดีและควบคุมน้ำหนักอย่างได้ผลจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราควรรับประทานแต่พอดี พร้อมกับวางแผนในการกินให้ถูกต้อง ไม่งดมื้อใดมื้อหนึ่ง อาหารมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน 2 ทุ่ม และควรดื่มน้ำมาก ๆ อาหารจำพวกเนื้อแดงมีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงควรกินแต่น้อย
อาหารที่ดีต่อสุขภาพควรประกอบด้วยอาหารที่มีโปรตีน เช่น ไก่ ไก่งวง และปลา น้ำมันที่ใช้ปรุงควรเป็นน้ำมันดี เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันงา หรือน้ำมันมะพร้าว
อาหารกลุ่มธัญพืช เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ตอัดแผ่นกินคู่กับทอทิลล่าร์ อาหารตระกูลถั่ว เช่น ถั่วพิสตาชิโอ ถั่ววอลนัท อาหารนม เช่น โยเกิร์ตกรีกไร้ไขมัน และเนยแข็งคอทเทจ พยายามเน้นกินผลไม้ (สองส่วน) และผัก (สามส่วน) ต่อวันและแทนที่จะใช้เกลือและเครื่องปรุงรสเยอะๆ ลองเปลี่ยนมาใช้เครื่องเทศต่างๆสมุนไพรสด และน้ำส้มสายชูทดแทน

เคล็ดลับสุขภาพดี
รักษาสมดุลในการกินอาหาร เลือกอาหารสดใหม่ตามฤดูกาลและผลิตในท้องถิ่น
ดื่มน้ำมากๆ อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ น้ำดีต่ออวัยวะภายใน ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้น
ควบคุมการบริโภคกาแฟหรือเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน
เป็นไปได้ควรเลี่ยงน้ำตาล สารปรุงแต่งอาหาร และอาหารแปรรูป
กินผักสด ผลไม้ ถั่วต่างๆ ธัญญพืช ถั่วงอก และใบสลัด
รักษาน้ำหนักให้คงที่ อย่าให้อ้วน
พยายามออกกำลังกายอย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์ หรือวันละ 20 – 30 นาที นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วการออกกำลังกายยังช่วยบรรเทาความเครียดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
พักผ่อนอย่างเพียงพอและนอนหลับสนิททุกวัน
ผิว ฟัน ผม และเล็บ เป็นตัวชี้วัดสุขภาพโดยทั่วไป หากปรากฎว่าผมร่วงและไม่เงางามนั่นอาจจะหมายถึงโภชนาการที่ไม่ดี
พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเป็นประจำ

จะกินอาหารเสริมจำพวกวิตามินรวมหรือกินอาหารอย่างสมดุลดี?

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆจำเป็นต่อการมีสุขภาพที่ดีจริงหรือไม่? การรับประทานวิตามินเอ บี ซี ดี รวมทั้งธาตุแคลเ​​ซียม เหล็ก แมกนีเซียม และอื่นๆอีกมากมายวันละครั้งเป็นวิธีง่ายๆในการได้รับวิตามินและแร่ธาตุจากอาหารเสริมเม็ดเล็กๆนี้

อย่างไรก็ตามสรรพคุณของวิตามินรวมยังเป็นข้อโต้แย้งในวงกว้าง ในขณะที่อาหารเสริมอาจจะช่วยได้ถ้าคุณขาดสารอาหารบางอย่าง แต่ในท้ายที่สุดแล้วการมีโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสมยังถือได้ว่าเป็นวิธีวิธีปฏิบัติที่ง่ายและประหยัดที่สุด

ยุคก่อนที่จะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มนุษย์กินอาหารเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้วิตามินที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายตัวอย่าง เช่น เราสามารถรับวิตามินเอจาก นม ไข่ ตับ และผักสีเขียว วิตามินซีสามารถหาได้ในส้มหรือผักใบเขียวเข้ม ส่วนชีส นม โยเกิร์ต เต้าหู้ และบร็อคโคลี่ให้แคลเซียมสูง ในทางทฤษฎี การรับประทานอาหารอย่างสมดุลน่าจะให้วิตามินและแร่ธาตุที่เราต้องการอย่างเพียงพอ เมื่อคุณขาดวิตามินอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างรุนแรงเท่านั้นและไม่ได้กินอาหารที่เหมาะสมจึงจำเป็นที่คุณจะต้องกินอาหารเสริม

ในกรณีที่คุณต้องการกินอาหารเสริม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่คุณจะเลือกแผนการกินวิตามิน หลายคนพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย ทางที่ดีที่สุดคือมุ่งเน้นการบริโภคอาหารอย่างสมดุล สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยโปรตีน กินแป้งไม่ผ่านการขัดสี และผักใบเขียวมากๆดีกว่าการกินอาหารเสริมราคาแพงๆ

จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายถ้าคุณกินเกลือไม่เพียงพอ?

การลดการบริโภคเกลือเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาระดับความดันโลหิต แต่ถ้ากินน้อยเกินไปก็สามารถเป็นอันตรายต่อหัวใจของคุณได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดีผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงหลายคนก็ยังมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกกันว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) อีกทั้งมีมากรายที่บริโภคเกลือมากกว่าที่ควรซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยง แต่ก็ไม่ทุกคนที่จะต้องปรับเปลี่ยนหลักโภชนาการของตัวเองมารับประทานอาหารที่มีเกลือในปริมาณต่ำ

ในขณะที่การลดการบริโภคเกลือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง แต่ถ้าตัดเกลือมากเกินไปก็อาจทำให้คนไข้เหล่านั้นมีความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น

ร่างกายคนบางคนมีความไวต่อผลกระทบจากการบริโภคเกลือมากกว่าคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการบริโภคเกลือมากเกินไปจะนำไปสู่​​การเก็บกักน้ำและความดันโลหิตสูง บรรดาผู้ที่มีความไวต่อโซเดียมหรือผู้ที่มีประวัติของปัญหาหัวใจหรือความดันโลหิตสูงอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือ แต่ยังต้องให้แน่ใจว่าบริโภคเกลือในปริมาณที่เหมาะสม

การบริโภคโซเดียม (เกลือ) ต่ำกว่า 2,300 มิลลิกรัมต่อวันนอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อหัวใจแล้วยังมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายอีกด้วย เกลือ 1 ช้อนชามีส่วนผสมของโซเดียมและคลอไรด์รวมกัน 2,325 มิลลิกรัม โซเดียมและคลอไรด์เป็นสารอิเล็กโทรไลท์ที่ช่วยรักษาสมดุลของของเหลว กระตุ้นเส้นประสาทและช่วยให้ร่างกายดูดซึมกลูโคส กรดอะมิโน น้ำและควบคุมความดันโลหิตของร่างกายได้ดี

ความสอดคล้องระหว่างการบริโภคเกลือและสุขภาพที่ดีควรรับประทานเกลือในปริมาณที่พอเหมาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง

 

5 สัญญาณเตือนว่าคุณควรดื่มน้ำมากขึ้น

1 – เลินเล่อ
ปัญหาไม่ค่อยมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ – ได้มีการวิจัยในหัวข้อภาวะร่างกายขาดน้ำว่ามีผลทำให้คนเราเกิดอาการวิตกกังวลสูง เมื่อยล้า หงุดหงิดง่าย ทำงานได้ไม่ดี มึนศีรษะ สับสน การดื่มน้ำน้อยยังเพิ่มความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายเวลาใช้รถใช้ถนน

2 – อาการท้องผูก
อาการท้องผูกอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดน้ำเรื้อรัง การดื่มน้ำมากๆเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาโรคนี้

3 – สมรรถนะในการออกกำลังกายบกพร่อง
การได้วิ่งออกกำลังนอกสถานที่ช่วงอากาศร้อนๆช่วยขับเหงื่อได้มากเป็นพิเศษ แต่ถ้าคุณมีเหงื่อออกมากเกินไปและไม่แทนที่ด้วยของเหลวบ้าง ก็จะเกิดอัตราเสี่ยงกับอาการร้อนในและที่เลวร้ายกว่านั้นคือเพลียแดด อ่อนแรง หรือเวียนศีรษะเป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับอากาศร้อนๆ ก่อนออกกำลังกาย 20-30 นาที ควรดื่มน้ำในปริมาณ 15- 20 ออนซ์ เมื่อคุณรู้สึกร้อนมากๆควรจิบน้ำทุกๆ 20 นาทีระหว่างการออกกำลังกาย

4 – ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ
เมื่อร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอ ไตของคุณก็จะผลิตปัสสาวะได้น้อย ควรดื่มน้ำทันทีจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

5 – อาการปวดศีรษะ
แม้เพียงแค่อาการขาดน้ำไม่รุนแรงนักก็สามารถทำให้คุณปวดหัวได้บ่อยเช่นกัน ภาวะขาดน้ำหรือดื่มน้ำไม่พอย่อมลดระดับน้ำรอบ ๆเส้นประสาทไขสันหลังและสมองซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความดันในสมองของคุณ ควรดื่มน้ำเพื่อช่วยบรรเทาอาการดังกล่าว

วิธีการสังเกตอาการเครียดในบุตรหลาน

คนหนุ่มสาวหรือคนโตๆวัยผู้ใหญ่ทั่วไปย่อมมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเครียดซึ่งอาจจะมาจากหลายสาเหตุ ความเครียดถือเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการในการเจริญเติบโต แต่สำหรับเด็กๆอายุยังน้อยบวกกับความคาดหวังในยุคนี้ค่อนข้างสูง จึงเป็นเรื่องยากลำบากในการที่พวกเขาจะรับมือได้ แก้ไขปัญหาเป็น

วิธีสังเกตความผิดปกติเกี่ยวกับบุตรหลานของคุณ

1 – ไม่อยากไปโรงเรียน
เป็นเรื่องปกติถ้าบางครั้งคุณได้ยินลูกหลานเด็กเล็กในครอบครัวบ่นไม่อยากไปโรงเรียน แต่ถ้าเด็กเป็นแบบนั้นบ่อยครั้ง คุณควรตระหนักนิดหนึ่งถึงต้นตอที่แท้จริงว่าทำไมเด็กถึงอยากอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการไปโรงเรียน อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้เด็กเครียด เช่น การบ้านเยอะ การพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ แย่ที่สุดคือเด็กอาจจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งก็ได้

2. – เกรดวิชาตก
อีกสัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กอาจจะกำลังประสบกับปัญหาความเครียด ถ้าเด็กเคยเรียนดีได้เกรดเอหรือบี จู่ๆเกรดตกเป็นซีหรือดี ถึงเวลาต้องค้นหาสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เด็กๆสามารถรับความรู้สึกกดดันได้อย่างมากทั้งจากผู้ปกครองและครูในช่วงเวลาสอบ

3 – นิสัยการกินเปลี่ยนไป
กรณีนี้พฤติกรรมการกินอาหารจะเป็นตัวบ่งชี้คล้ายๆในผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถเป็นได้สองทางคือรับประทานมากเกินไป กินเพื่อระบายความเครียด หรือกินได้นิดเดียวหรือหมดความอยากที่จะกินอาหารโดยสิ้นเชิง

4 – มักชอบพูดว่าไม่ค่อยสบาย
เป็นไปได้ว่า “อาการป่วย” เกิดจากความเครียดและความเครียดก็อาจจะปรากฏเป็นอาการทางกายภาพ เช่น อาการปวดหัวหรือปวดท้อง หากเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยครั้งโดยเฉพาะในบางสถานการณ์ เช่น ก่อนสอบ เด็กอาจจะรู้สึกเครียด นอกจากนี้ความเครียดในเด็กอาจจะส่อออกมาทางพฤติกรรมอื่นๆได้ เช่น กระสับกระส่าย ไม่ค่อยอยู่นิ่ง

5. หลับไม่สนิทตลอดคืน
มักพบว่าเด็กที่มีปัญหาด้านความเครียดมีพฤติกรรมการนอนหลับไม่ดีนัก สาเหตุใหญ่อาจจะสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุตรหลานของคุณอาจจะเล่นโทรศัพท์มือถือหรือไอแพดนานเกินไป ทำให้เด็กไม่อยากนอน เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้คุณประโยชน์ไม่น้อย แต่คุณก็ต้องหมั่นคอยดูแลไม่ให้เด็กใช้พร่ำเพรื่อจนมีปัญหาในการนอนหลับ

6. มีทัศนคติในทางลบ
บุตรหลานของคุณดูเศร้าซึมขาดความสุขอยู่หรือเปล่า? คุณควรสังเกตพฤติกรรมบางอย่างของพวกเขาเผื่อบางทีเด็กงอแง เกเร ดื้อ ซน เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณโดยที่เด็กเองก็ไม่รู้ตัว

คุณควรศึกษาพฤติกรรมของบุตรหลานว่าโดยปกติแล้วเด็กมีนิสัยอย่างไร เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดสังเกตบ้างหรือไม่

ถ้าคุณเริ่มสังเกตุเห็นความผิดปกติว่าเด็กมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเครียด อันดับแรกคุณควรปรึกษาแพทย์ บางครั้งเด็กอาจจะรู้สึกหวาดกลัว ไม่อยากไปเจอหมอ ในระยะแรกคุณควรไปพบหมอเพื่อพูดคุยปรึกษาหมอเกี่ยวกับอาการของลูกด้วยตัวเองก่อน
สวัสดีครับและยินดีต้อนรับคุณสู่คอลัมน์ “นานาสาระสุขภาพ” ฉบับแรกของบริษัทแปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

เราภูมิใจนำเสนอเนื้อหาสาระบทความต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลเสริมช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีได้เหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคศิวิไลซ์ที่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ เทคโนโลยีก้าวหน้า ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขสบายมากขึ้น แต่โรคภัยไข้เจ็บก็ตามมามากมายด้วยเช่นกัน

และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกร็ดสุขภาพที่จัดหามานี้ จะช่วยให้คุณได้ทั้งการประหยัดเงินได้ทั้งความสุขกายสบายใจกับการมีสุขภาพที่ดี เหนือสิ่งอื่นใดสุขภาพของคุณและครอบครัวที่คุณรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ทอมทอมสัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทแปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ