ทำประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี แล้วผู้สูงอายุทำประกันสุขภาพได้ไหม

ทำประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี แล้วผู้สูงอายุทำประกันสุขภาพได้ไหม

แม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย เพียงแต่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่มีการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า[CP1] และต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ ดังนั้นการวางแผนทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และช่วยให้เข้าถึงวิธีรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

ทำประกันให้ผู้สูงอายุแบบไหนดี

การทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพอาจมีข้อแตกต่างจากการทำประกันสุขภาพโดยทั่วไปอยู่หลายจุด ดังนั้นก่อนการทำประกันผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ข้อจำกัด และเงื่อนไขการเอาประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุให้ดีเสียก่อน สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกประกันสำหรับผู้สูงอายุ มีดังนี้

  1. ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ตรวจสอบว่าแผนการประกันครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหากจำเป็นต้องมีการรักษาพยาบาล เช่น ค่าห้องและค่าอาหาร ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าชดเชยรายได้ต่อวัน เนื่องจากโอกาสของผู้สูงวัยที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวหรือเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูมีสูงกว่า จึงควรมองหากรมธรรม์ที่ไม่กำหนดเพดานค่าห้อง ด้วยวิธีนี้เราสามารถเลือกห้องที่ต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงิน

  1. โรคที่ให้ความคุ้มครอง

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคร้ายแรงบางอย่าง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อัมพาต ไตวาย โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคเหล่านี้สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของโรคประเภทอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรมองหากรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

  1. การเบิกเงินประกัน

ควรศึกษาเงื่อนไขและขั้นตอนการเบิกเงินของแผนประกันให้ดี แต่ละบริษัทอาจมีเงื่อนไขและขั้นตอนที่ต่างกันออกไป การเลือกทำประกันกับบริษัทที่มีขั้นตอนชัดเจนสำหรับการเบิกเงินจะช่วยลดความยุ่งยากได้

นอกจากนี้ให้พิจารณากรมธรรม์ประกันที่มีระยะเวลารอคอยในการเอาเงินประกันที่สั้นที่สุด เนื่องจากโอกาสในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนทำประกันที่มีอยู่แล้วนั้นสูงกว่ามาก

โรงพยาบาลในเครือข่าย

เมื่อต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ควรตรวจสอบโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ครอบคลุมสำหรับการประกันให้ดีเสียก่อน ยิ่งมีจำนวนโรงพยาบาลเครือข่ายมากก็ยิ่งดี นอกจากนี้ให้พิจารณาสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลดังกล่าวแล้วพิจารณาว่าโรงพยาบาลเหล่านั้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เดินทางสะดวกหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจ

ลูกหลานและคนใกล้ชิดไม่ต้องห่วงว่าผู้สูงอายุทำประกันสุขภาพได้ไหม เพราะการทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวนั้นทางบริษัท แปซิฟิค ครอส สามารถพิจารณาเพื่อการรับประกันภัยได้

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุเป็นการให้ความคุ้มครองทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและรับการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างความมั่นใจ การทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เต็มที่ สามารถเข้าถึงการรักษาโดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องค่าใช้จ่ายหากต้องมีการรักษา