รู้จักประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร และทำประกันเหมาจ่ายที่ไหนดี

10 ส.ค.

รู้จักประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร และทำประกันเหมาจ่ายที่ไหนดี

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร

เรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของทุก ๆ คน การมีแผนประกันสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเหมาะสม การทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างรอบด้าน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย และลดความยุ่งยากในการเบิกเงินประกัน

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายคืออะไร

ปกติแล้วในแผนประกันสุขภาพจะแยกประเภทค่าใช้จ่ายเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ค่าห้องพัก ค่าแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่าผ่าตัด และอื่น ๆ

การประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะมีการกำหนดวงเงินที่ครอบคลุมสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อปี โดยในการรักษาแต่ละครั้งสามารถยื่นเรื่องเบิกเงินแบบครั้งเดียวโดยไม่ต้องแยกประเภทค่าใช้จ่าย แล้วทางบริษัทประกันก็จะพิจารณาอนุมัติวงเงินเป็นเงินก้อนให้เรานำเงินไปจัดสรรค่าใช้จ่ายนการรักษาพยาบาลเอง  ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นสำหรับทางเลือกในการรักษา ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จำนวนเงินก้อนนี้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรักษาพยาบาลได้เกือบทั้งหมด แต่อาจจะยกเว้นค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าห้องพัก

ส่วนแผนประกันสุขภาพแบบทั่วไปจะแยกประเภทค่าใช้จ่ายแล้วกำหนดวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายสำหรับบิลนั้น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนที่เยอะและยุ่งยากในการเบิกจ่ายมากกว่าประกันสุขภาพเหมาจ่าย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดด้วยจึงอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่ผู้ป่วยต้องออกเอง

เราจะเลือกประกันแบบเหมาจ่ายได้อย่างไร

ก่อนตัดสินใจว่าคุณควรทำแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี มีปัจจัยเบื้องต้นบางอย่างที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ

  • ขอบเขตความคุ้มครอง: ประเมินขอบเขตความคุ้มครองของแผนเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับค่ารักษาพยาบาลที่คุณคาดไว้ โดยลองคำนวณค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากแผนความคุ้มครอง
  • เงื่อนไขการคุ้มครอง: บางกรมธรรม์อาจมีข้อยกเว้นในการเบิกเงินประกัน เช่น เงื่อนไขกำหนดให้คุณสามารถเบิกเงินได้หลังจากที่จ่ายเบี้ยประกัน 2 ปี ดังตรวจสอบข้อกำหนดที่มีอยู่ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ
  • ต้นทุนและความสามารถในการจ่าย: เนื่องจากการทำประกันแบบเหมาจ่ายนั้นมีเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นควรมีการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่แตกต่างกัน แล้วพิจารณาว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสมกับต้นทุนหรือไม่

ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญของการประกันเหมาจ่ายคือความคุ้มครองทางการเงินที่มีให้ การจ่ายเงินก้อนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีจำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับค่ารักษาพยาบาลของคุณ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินและให้ความอุ่นใจหากมีเหตุการณ์ให้ต้องหยิบเงินขึ้นมาจ่ายด้านสุขภาพที่ไม่คาดคิด

Pacific Cross Health เข้าใจถึงความต้องการที่หลากหลายของแต่ละบุคคล เราจึงเสนอตัวเลือกความคุ้มครองที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล รวมถึงประกันสุขภาพ opd เหมาจ่าย ให้ความคุ้มครองทางการเงินและความยืดหยุ่นแก่คุณเมื่อมีเหตุให้ต้องรับการรักษาพยาบาล