อาการของโรค COVID-19 มีอะไรบ้าง ?

02 ส.ค.

อาการของโรค COVID-19 มีอะไรบ้าง ?

ข้อบ่งชี้อาการเจ็บป่วยจากไวรัส COVID-19 แตกต่างกันในคนไข้แต่ละราย อาการบางอย่างพบได้บ่อย เช่น อุณหภมูิ ร่างกายสงู ไอแห้งๆระยะแรกและไอต่อเนื่องไปเรื่อยๆ การสูญเสียการรู้รสและ / หรือกลิ่น อาการอื่นๆ จากข้อมูลสุขภาพแหล่งต่างๆ ได้แก่ อ่อนเพลีย เจ็บคอ ท้องร่วง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ดีผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการใดๆ ก็มีเป็นจำนวนมาก

หากคุณมีข้อกังวลว่าอาจเป็นโรค COVID-19 หรือเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อไวรัส ควรทำการทดสอบโคโรนาไวรัสทันที

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นอย่างไร?
หากคุณมีอาการหรือได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสคุณควรโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อขอคำปรึกษา ปัจจุบันนี้มีโรงพยาบาลหลายแห่งคอยให้บริการ หากวัตถุประสงค์การตรวจเชื้อโควิดของคุณเพื่อใช้ในการเดินทาง เพื่อการทำงาน หรือเพื่อการประกันภัย โดยคุณไม่มีเหตุสงสัยว่าติดไวรัสตัวนี้ โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีบริการตรวจหาเชื้อไวรัสนี้ ซึ่งคุณสามารถเดินเข้าไปติดต่อได้โดยตรง ค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทสำหรับการตรวจสอบ COVID-19 PCR ซึ่งเป็นหลักการที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO)

เมื่อคุณถูกเรียกให้ทำการทดสอบ คณุจะพบเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันการติดเชื้อเต็มรูปแบบ เจ้าหน้าที่จะอยู่หลังหน้าจอ Perspex (แผ่นพลาสติกกันความร้อน) ทางเจ้าหน้าที่จะขอให้คุณยืนยันชื่อ นามสกุล วันเดือนปี
เกิด จากนั้นจะเป็นการใช้แท่งกวาดในช่องจมูกแต่ละข้าง ลำคอบริเวณต่อมทอนซิล วิธีการตรวจดังกล่าวอาจทำให้คณุอึดอัดเล็กน้อยบริเวณช่องจมูกและลำคอ แต่คุณสามารถกลับไปทำกิจกรรมได้ตามปกติทันทีหลังจากที่ไม่พบข้อสงสัยว่ามีเชื้อไวรัส

ผลการตรวจ
โดยปกติผลการตรวจจะออกภายใน 24 ชั่วโมง หากคิวในการตรวจมีจำนวนมากอาจใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมง คนส่วนใหญ่ได้รับแจ้งทางอีเมล์หรือข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือคุณสามารถขอรับใบรับรองจากทางโรงพยาบาลได้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผลตรวจที่ออกมาเป็นลบ ในรายงานจะแจ้งว่า “ตรวจไม่พบ” ในใบรับรองแพทย์

ข้อความดังกล่าวอาจสร้างความสับสนไปบ้างแต่หลักการนี้เป็นหลักการสากลที่ใช้เป็นมาตรฐานในการรายงานผล หากผลตรวจของคุณเป็นบวก หรือ “สรุปไม่ได้” ทางโรงพยาบาลจะติดต่อคุณทันทีและแจ้งขั้นตอนต่อไปให้ทราบ

เราจำเป็นต้องกักตัวหรือไม่?
คุณควรแยกตัวเองออกจากผู้คนหากสงสัยว่าตนเองติดเชื้อโคโรน่าไวรัสหรือเคยติดต่อกับผู้ที่เป็นโรคนี้ก่อนที่คุณเข้ารับการทดสอบในประเทศไทย คุณจะต้องรับการรักษาตัวในสถานพยาบาลจนกว่าผลตรวจจะออกมาเป็น “ตรวจไม่พบ” ซึ่งต่างจากบางประเทศ ที่คุณอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้กักตัวที่บ้าน

วัคซีนโควิด -19
เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้บุคคลทั่วไป หลังจากนั้นไม่นานประเทศอื่นๆ เริ่มถยอยตามนโยบายนี้ ปัจจุบัน (ณ. วันที่เขียน) มีวัคซีนสามชนิดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย ซึ่งมาจากอ๊อกซ์ฟอร์ด – แอสตร้าซีนีก้า (Oxford-AstraZeneca) ไฟเซอร์- ไบโอเอน็เทค (Pfizer-BioNTech) และโมเดอร์น่า (Moderna) สำหรับประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงกับ อ๊อกซ์ฟอร์ด – แอสตร้าซีนีก้า (Oxford-AstraZeneca) เพื่อจัดหาวัคซีน 26 ล้านเข็ม แต่ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตอื่นๆ จากจีน รัสเซียและอินเดีย

วิธีการใช้วัคซีน
การฉดีวคัซนีจำเป็นต้องใช้จำนวนสองเข็ม โดยเข็มที่สองห่างจากเข็มแรกเป็นเวลาสี่ถึงสิบสองสัปดาห์ ซึ่งคาดการณ์ว่าวัคซีนเข็มแรกจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ประมาณ 90% หลังจากผ่านไปประมาณสี่สัปดาห์ในช่วงแรกของผู้รับวัคซีนนั้นร่างกายจะค่อยๆสร้าระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านทานโรคซึ่งจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมนุษย์สำหรับผลข้างเคียงที่ปรากฎมีน้อยมาก สำหรับผู่ที่พกพาอีพิเพน (ใช้ในการรักษาหรือบรรเทาปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบพลัน) ไม่ควรรับวัคซีน

การใช้วัคซีนได้ผลเพียงใด?
ประสิทธิภาพของวัคซีนจะแตกต่างกันไป แต่มีความเห็นตรงกันว่าได้ผลมากกว่า 90% หลังจากรับวัคซีนครั้งที่สอง อย่างไรก็ตามรายงานจากบางสถาบันระบุว่าการรับวัคซีนป้องกันได้แค่ 70% จากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด นอกจากนี้วัคซีนยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพต่อต้านไวรัสตัวปัจจุบันหรือการกลายพันธุ์ของไวรัสตัวเดิม แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันการกลายพันธุ์ได้ในอนาคต อีกทั้งยังไม่มีการระบุที่ชัดเจนว่าต้องเข้ารับวัคซีนทุกปี หรือต้องกลับมารับอีกครั้ง หรือการฉีดสองครั้งนี้เพียงพอแล้ว

เนื่องจากวัคซีนเพิ่งถูกเปิดตัวได้ไม่นาน อีกทั้งโคโรนาไวรัสก็เป็นสิ่งใหม่ จึงมีคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้อีกมาก อย่างไรก็ตามวัคซีนนี้ได้รับการรับรองแล้วถึงความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านสขุภาพทั่วโลก

ราคาวัคซีนเท่าไหร่?
ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าวัคซีนสำหรับผู้ป่วยในประเทศไทยจะมีราคาเท่าใด สำหรับวัคซีนไฟเซอร์มีราคาอยู่ที่ประมาณ 19 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งเข็ม โมเดอร์น่า มีราคาอยู่ระหว่าง 32 ถึง 39 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ แอสตร้าซีนีก้าอยู่ที่ประมาณ 4 เหรียญสหรัฐ ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มีโอกาสในการจองวัคซีนล่วงหน้า และเสนอสองเข็มให้กับผู้ป่วยในราคา 10,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนยังไม่พร้อมใช้งานและทางรัฐบาลเห็นว่าผิดจรรยาบรรณ โรงพยาบาลจึงถูกบังคับให้ยกเลิกข้อเสนอดังกล่าว